Thứ tư,  23/06/2021

Thống nhất quản lý giấy phép lái xe trên toàn quốc

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang khẩn trương thực hiện đề án “Đổi mới quản lý giấy phép lái xe”.Theo đề án, sẽ có hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất trên toàn quốc, xây dựng dựa trên việc thu nhận các thông tin, dữ liệu từ hoạt động đăng ký, sát hạch, cấp mới và cấp lại giấy phép lái xe, cập nhật các trường hợp vi phạm Luật Giao thông từ lực lượng Cảnh sát giao thông.Với cơ sở dữ liệu này, các sở Giao thông vận tải dễ dàng xác minh thông tin trong việc cấp đổi giấy phép lái xe. Lực lượng công an khi kiểm tra phát hiện nghi ngờ giấy phép lái xe giả, có thể truy nhập để xác minh tính hợp pháp của giấy phép lái xe thay vì phải có công văn đề nghị các sở Giao thông Vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam xác minh như hiện nay.Các lái xe có thể cấp, đổi giấy phép lái xe ở bất cứ nơi nào trên toàn quốc. Đặc biệt, hệ thống cơ sở dữ liệu này còn giúp các...

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang khẩn trương thực hiện đề án “Đổi mới quản lý giấy phép lái xe”.

Theo đề án, sẽ có hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất trên toàn quốc, xây dựng dựa trên việc thu nhận các thông tin, dữ liệu từ hoạt động đăng ký, sát hạch, cấp mới và cấp lại giấy phép lái xe, cập nhật các trường hợp vi phạm Luật Giao thông từ lực lượng Cảnh sát giao thông.
Với cơ sở dữ liệu này, các sở Giao thông vận tải dễ dàng xác minh thông tin trong việc cấp đổi giấy phép lái xe. Lực lượng công an khi kiểm tra phát hiện nghi ngờ giấy phép lái xe giả, có thể truy nhập để xác minh tính hợp pháp của giấy phép lái xe thay vì phải có công văn đề nghị các sở Giao thông Vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam xác minh như hiện nay.
Các lái xe có thể cấp, đổi giấy phép lái xe ở bất cứ nơi nào trên toàn quốc. Đặc biệt, hệ thống cơ sở dữ liệu này còn giúp các doanh nghiệp vận tải tìm hiểu thông tin cần thiết về lái xe trước khi tuyển dụng.
Dự kiến trong quý 3/2011, cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe bằng phần mềm sẽ được đưa vào khai thác./.

Theo sggp.org.vn