Thứ bảy,  03/06/2023

Ban đại diện Hội người cao tuổi tổng kết công tác năm 2010

LSO- Sáng ngày 21/1/2011, Ban đại diện Hội người cao tuổi (NCT) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2010 và tổng kết 5 năm Chương trình hành động quốc gia về NCT. Đến dự có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện NCT của 11 huyện, thành phố. Ký giao ước thi đuaToàn tỉnh hiện có 62.000 NCT, trong đó tham gia tổ chức hội có 50.879 hội viên (chiếm 80%) với 226 hội cơ sở và hơn 2.700 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Trong năm 2010, hội NCT tỉnh đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với NCT, tuyên truyền học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tổ chức phát động thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo động lực mới trong phong trào hoạt động hội. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình phối hợp hành động với các sở, ban ngành (Sở Y tế, Công...

LSO- Sáng ngày 21/1/2011, Ban đại diện Hội người cao tuổi (NCT) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2010 và tổng kết 5 năm Chương trình hành động quốc gia về NCT. Đến dự có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện NCT của 11 huyện, thành phố.
Ký giao ước thi đua

Toàn tỉnh hiện có 62.000 NCT, trong đó tham gia tổ chức hội có 50.879 hội viên (chiếm 80%) với 226 hội cơ sở và hơn 2.700 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Trong năm 2010, hội NCT tỉnh đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với NCT, tuyên truyền học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tổ chức phát động thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo động lực mới trong phong trào hoạt động hội. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình phối hợp hành động với các sở, ban ngành (Sở Y tế, Công an tỉnh, Hội Khuyến học, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy…); củng cố, phát triển phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội. Các cấp hội luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, sáng tạo, khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT. Kết quả, có 7 tập thể và 11 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương hội; 38 tập thể và 28 cá nhân được nhận giấy khen của Ban đại diện Hội NCT tỉnh, tiêu biểu là cán bộ hội viên hội NCT huyện Văn Lãng, đơn vị dẫn đầu phong trào “Tuổi cao – gương sáng” đã được nhận cờ thi đua.
7 tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của TW Hội người cao tuổi Việt Nam


Phát huy kết quả đạt được, năm 2011, hội tiếp tục đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, đổi mới phương pháp hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt nhất mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT.
Tại hội nghị, đại diện các tổ chức hội NCT của 11 huyện, thành phố đã ký giao ước thi đua năm 2011.

Ngọc Hiếu