Thứ bảy,  04/12/2021

Thành phố Lạng Sơn: Tặng quà và hỗ trợ gần 2000 gia đình chính sách, gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón tết, vui xuân

LSO- Chuẩn bị đón tết, vui xuân Tân Mão 2011, thành phố đã chuyển 635 suất quà của Chủ tịch nước cho đối tượng người có công với tổng số tiền 138,200 triệu đồng. Chuyển quà của tỉnh đến 943 đối tượng chính sách với tổng kinh phí 282,900 triệu đồng. Trích ngân sách địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho 118 cán bộ đã nghỉ hưu, các nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú, nghệ sĩ ưu tú…30 gia đình chính sách tiêu biểu, 7 cụ trên 100 tuổi; cấp tiền ăn thêm cho 16 thương bệnh binh; tặng quà cho 50 trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK và trẻ em có HIV; phối hợp với Hội CTĐ tặng 10 suất quà cho trẻ em khuyết tật. Chi trả chế độ cho các đối tượng trên địa bàn phường Chi Lăng (TP Lạng Sơn)Ngoài ra, thành phố còn trích ngân sách địa phương hỗ trợ 112 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số 423 nhân khẩu, mỗi hộ 450 ngàn đồng; hỗ trợ cho 65 hộ nghèo với 207 nhân khẩu (mỗi nhân...

LSO- Chuẩn bị đón tết, vui xuân Tân Mão 2011, thành phố đã chuyển 635 suất quà của Chủ tịch nước cho đối tượng người có công với tổng số tiền 138,200 triệu đồng. Chuyển quà của tỉnh đến 943 đối tượng chính sách với tổng kinh phí 282,900 triệu đồng. Trích ngân sách địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho 118 cán bộ đã nghỉ hưu, các nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú, nghệ sĩ ưu tú…30 gia đình chính sách tiêu biểu, 7 cụ trên 100 tuổi; cấp tiền ăn thêm cho 16 thương bệnh binh; tặng quà cho 50 trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK và trẻ em có HIV; phối hợp với Hội CTĐ tặng 10 suất quà cho trẻ em khuyết tật.
Chi trả chế độ cho các đối tượng trên địa bàn phường Chi Lăng (TP Lạng Sơn)


Ngoài ra, thành phố còn trích ngân sách địa phương hỗ trợ 112 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số 423 nhân khẩu, mỗi hộ 450 ngàn đồng; hỗ trợ cho 65 hộ nghèo với 207 nhân khẩu (mỗi nhân khẩu không quá 200 ngàn đồng, mỗi hộ không quá 1 triệu đồng). Hỗ trợ tết cho các đối tượng không thuộc biên chế nhà nước như cán bộ hợp đồng, cán bộ không chuyên trách phường xã; cán bộ khối, thôn, ban bảo vệ dân phố, công an viên, cán bộ mặt trận khối thôn, y tế cộng đồng…với mức 400 ngàn đồng/ người. Tổng số tiền hỗ trợ các loại trên 700 triệu đồng.
Để kịp thời chi trả cho các đối tượng có tiền mua sắm trong dịp tết, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động- TBXH, UBND thành phố chỉ đạo Phòng Lao động- TBXH chi trả trợ cấp tháng 1+2 năm 2011 cho 1.328 lượt đối tượng người có công với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng; chi trả cho 44 người hưởng theo Quyết định 142, chi trả trợ cấp tháng 1+2 cho 1.394 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí chi trả trên 331 triệu đồng.

Trần Kim