Thứ tư,  23/06/2021

Chủ động phòng, chống rét cho vật nuôi

Dịp cuối năm, thường có nhiều đợt rét đậm, rét hại, là thời điểm dễ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc. Do vậy, công tác phòng, chống dịch bệnh, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm cần được các ngành, địa phương quan tâm.Bạn đọc Tiến Kiều (Sơn La): Mỗi thôn, bản cần tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống rét và dịch bệnh tại cơ sở chăn nuôi, nhất là những 'điểm nóng' nơi có nhiều gia súc chết do dịch bệnh. Cùng với phổ biến kinh nghiệm chống rét, cần đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đầy đủ cho người dân về dự báo thời tiết, tình hình dịch bệnh. Tại các địa phương xảy ra dịch bệnh hoặc có gia súc chết do rét phải lập đội 'phản ứng nhanh' để khoanh vùng, lập trạm gác, không để phát tán dịch bệnh lan ra bên ngoài.Bạn đọc Hoàng Thụy (Hưng Yên): Để công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao, các địa phương cần rà soát kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các...

Dịp cuối năm, thường có nhiều đợt rét đậm, rét hại, là thời điểm dễ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc. Do vậy, công tác phòng, chống dịch bệnh, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm cần được các ngành, địa phương quan tâm.

Bạn đọc Tiến Kiều (Sơn La): Mỗi thôn, bản cần tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống rét và dịch bệnh tại cơ sở chăn nuôi, nhất là những &#39điểm nóng&#39 nơi có nhiều gia súc chết do dịch bệnh. Cùng với phổ biến kinh nghiệm chống rét, cần đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đầy đủ cho người dân về dự báo thời tiết, tình hình dịch bệnh. Tại các địa phương xảy ra dịch bệnh hoặc có gia súc chết do rét phải lập đội &#39phản ứng nhanh&#39 để khoanh vùng, lập trạm gác, không để phát tán dịch bệnh lan ra bên ngoài.

Bạn đọc Hoàng Thụy (Hưng Yên): Để công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao, các địa phương cần rà soát kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ sở thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên tổ chức các đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng nhằm tiêu diệt và khống chế các loại mầm bệnh tồn tại trong môi trường và làm giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Cùng với việc phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, các địa phương cần hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm.

Bạn đọc Trần Huy (Điện Biên): Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí

tượng – Thủy văn T.Ư, rét đậm, rét hại có thể xảy ra trong thời gian tới, cho nên nguy cơ gia súc, gia cầm chết rét và phát sinh dịch bệnh là rất lớn. Để chủ động phòng, chống rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong mùa đông nhằm hạn chế xuống mức thấp nhất thiệt hại, các địa phương cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các biện pháp và kinh nghiệm phòng, chống rét, dịch bệnh cho vật nuôi đến người chăn nuôi. Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, nhất là những đợt rét đậm, rét hại để giúp người chăn nuôi chủ động phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm.

Theo Nhandan