Thứ ba,  22/06/2021

Đợt hỗ trợ ngô đầu tiên để chống rét cho trâu bò

LSO- Thực hiện kết luận tại cuộc họp khẩn cấp bàn giải pháp cứu trâu bò trong thời tiết giá rét vào sáng ngày ngày 22/1/2011 do đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì (Trong cuộc họp đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 5kg lương thực (ngô hoặc gạo)/con trâu bò của hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chí mới), ngày 23/1/2011, Sở NN&PTNT và đại diện lãnh đạo 2 công ty là: Công ty CP Đại Thành, công ty Công nghệ Bình Minh đã vận chuyển 6 tấn ngô đến hỗ trợ cho bà con nông dân xã vùng 3 Hồng Thái (Bình Gia – Lạng Sơn). Toàn xã Hồng Thái có hơn 1.400 con trâu, bò thì có đến 1.312 con của hộ nghèo và cận nghèo. Được hỗ trợ, bà con nông dân rất cảm kích trước sự quan tâm kịp thời của Nhà nước, của Tỉnh và của cộng đồng doanh nghiệp. Hỗ trợ ngô cho bà con hộ nghèo và cận nghèoĐược biết, cùng với huyện Chi Lăng, đây là đợt hỗ trợ ngô đầu tiên cho bà con nông dân để tăng lượng thức tinh bột cho...

LSO- Thực hiện kết luận tại cuộc họp khẩn cấp bàn giải pháp cứu trâu bò trong thời tiết giá rét vào sáng ngày ngày 22/1/2011 do đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì (Trong cuộc họp đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 5kg lương thực (ngô hoặc gạo)/con trâu bò của hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chí mới), ngày 23/1/2011, Sở NN&PTNT và đại diện lãnh đạo 2 công ty là: Công ty CP Đại Thành, công ty Công nghệ Bình Minh đã vận chuyển 6 tấn ngô đến hỗ trợ cho bà con nông dân xã vùng 3 Hồng Thái (Bình Gia – Lạng Sơn). Toàn xã Hồng Thái có hơn 1.400 con trâu, bò thì có đến 1.312 con của hộ nghèo và cận nghèo. Được hỗ trợ, bà con nông dân rất cảm kích trước sự quan tâm kịp thời của Nhà nước, của Tỉnh và của cộng đồng doanh nghiệp.


Hỗ trợ ngô cho bà con hộ nghèo và cận nghèo

Được biết, cùng với huyện Chi Lăng, đây là đợt hỗ trợ ngô đầu tiên cho bà con nông dân để tăng lượng thức tinh bột cho trâu, bò nhằm tăng sức chống rét cho đàn gia súc.

Trí Dũng