Thứ năm,  09/12/2021

Bảo việt nhân thọ: Triển khai kế hoạch năm 2011

LSO - Ngày 22/1/2011, tại Khách sạn Mường Thanh thành phố Lạng Sơn, Công ty Bảo việt nhân thọ Lạng Sơn đã tổng kết công tác năm 2010, và đề ra nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2011. Trong năm 2010, công ty, mặc dù chịu tác động của nhiều khó khăn do cạnh tranh, cơ cấu tổ chức lại hệ thống, yêu cầu ngày càng cao của dịch vụ khách hàng, nhưng Công ty vẫn đạt doanh thu 54 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với năm 2009. Tỷ lệ duy trì hợp đồng đạt 96,6% vượt 6% so với kế hoạch. Trong năm 2010, đã có 1 đơn vị kinh doanh đạt xuất sắc, 4 đơn vị đạt tiên tiến, 5 đơn vị được khen từng mặt. Công tác tuyển dụng, phát triển đại lý được duy trì, tổ chức 13 lớp đào tạo, thực hiện các mặt thi đua đạt so yêu cầu đề ra. Phối hợp với các cơ quan truyền thông thường xuyên quảng bá hình ảnh của Bảo việt, chiếm cảm tình khách hàng. Tài trợ xây dựng được 1 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và đóng góp nhiều loại...

LSO – Ngày 22/1/2011, tại Khách sạn Mường Thanh thành phố Lạng Sơn, Công ty Bảo việt nhân thọ Lạng Sơn đã tổng kết công tác năm 2010, và đề ra nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2011.
Trong năm 2010, công ty, mặc dù chịu tác động của nhiều khó khăn do cạnh tranh, cơ cấu tổ chức lại hệ thống, yêu cầu ngày càng cao của dịch vụ khách hàng, nhưng Công ty vẫn đạt doanh thu 54 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với năm 2009. Tỷ lệ duy trì hợp đồng đạt 96,6% vượt 6% so với kế hoạch. Trong năm 2010, đã có 1 đơn vị kinh doanh đạt xuất sắc, 4 đơn vị đạt tiên tiến, 5 đơn vị được khen từng mặt. Công tác tuyển dụng, phát triển đại lý được duy trì, tổ chức 13 lớp đào tạo, thực hiện các mặt thi đua đạt so yêu cầu đề ra. Phối hợp với các cơ quan truyền thông thường xuyên quảng bá hình ảnh của Bảo việt, chiếm cảm tình khách hàng. Tài trợ xây dựng được 1 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và đóng góp nhiều loại quỹ từ thiện xã hội.
Năm 2011, Công ty tiếp tục đưa ra chỉ tiêu phấn đấu trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp ngân sách, tăng cường công tác xã hội nhằm cùng toàn tỉnh hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng chung.

Tin ảnh : Nguyễn Đông Bắc