Thứ sáu,  18/06/2021

Sở Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ 2011

LSO - Ngày 21/1/2011, Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn đã tổ chức tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Tới dự có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố; lãnh đạo một số doanh nghiệp thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.Lãnh đạo sở GTVT khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện phát triển đường GTNT Năm 2010, Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn đã thực hiện tốt công tác xây dựng và tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, quy hoạch, phổ biến pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật của ngành. Công tác bảo đảm an toàn giao thông được thực hiện có hiệu quả, trong năm đã giảm được 3 tiêu chí về tai nạn giao thông. Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản, năm 2010, Sở được giao chủ đầu tư nhiều dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, mặc dù công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp...

LSO – Ngày 21/1/2011, Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn đã tổ chức tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Tới dự có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố; lãnh đạo một số doanh nghiệp thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo sở GTVT khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện
phát triển đường GTNT
Năm 2010, Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn đã thực hiện tốt công tác xây dựng và tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, quy hoạch, phổ biến pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật của ngành. Công tác bảo đảm an toàn giao thông được thực hiện có hiệu quả, trong năm đã giảm được 3 tiêu chí về tai nạn giao thông. Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản, năm 2010, Sở được giao chủ đầu tư nhiều dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, mặc dù công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn nhưng tiến độ thực hiện các dự án đều đạt kết quả tốt, tỷ lệ giải ngân vượt mức kế hoạch giao. Ngoài ra trên các lĩnh vực khác như công tác cải cách hành chính, thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thực hiện có hiệu quả.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong năm 2011 Sở cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội nhất là thực hiện chỉ tiêu tăng số xã có đường giao thông nông thôn đi được bốn mùa. Bên cạnh đó, cần phối hợp với các ngành liên quan tham mưu kịp thời cho tỉnh về công tác quy hoạch của ngành, đặc biệt đối với các dự án giao thông lớn mà trung ương và tỉnh đang triển khai và hệ thống giao thông tại khu vực các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.
Nhân dịp này, Sở Giao thông vận tải đã phát động phong trào thi đua năm 2011 và tổ chức khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực của ngành.

Tin ảnh :Công Quân