Thứ năm,  07/12/2023

Đồn Biên phòng Bảo Lâm tặng 45 suất quà cho các hộ nghèo

LSO-Làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Bảo Lâm của huyện Cao Lộc, Đồn Biên phòng Bảo Lâm luôn làm tốt công tác dân vận. Năm 2010, Đồn được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, địa bàn vững mạnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm đã triển khai kế hoạch chung tay chăm lo tết cho người nghèo; luôn bám sát thôn bản và kịp thời nắm bắt những khó khăn của đời sống của nhân dân. Trong dịp này, Đồn đã trích quỹ tặng 45 suất quà trị giá 6.750.000 đồng cho các hộ nghèo; mỗi suất trị giá 150.000 đồng. Đây là việc làm thể hiện sự chia sẻ của Đồn với các gia đình còn gặp khó khăn....

LSO-Làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Bảo Lâm của huyện Cao Lộc, Đồn Biên phòng Bảo Lâm luôn làm tốt công tác dân vận. Năm 2010, Đồn được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, địa bàn vững mạnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm đã triển khai kế hoạch chung tay chăm lo tết cho người nghèo; luôn bám sát thôn bản và kịp thời nắm bắt những khó khăn của đời sống của nhân dân. Trong dịp này, Đồn đã trích quỹ tặng 45 suất quà trị giá 6.750.000 đồng cho các hộ nghèo; mỗi suất trị giá 150.000 đồng. Đây là việc làm thể hiện sự chia sẻ của Đồn với các gia đình còn gặp khó khăn.

Phan Cầu