Thứ ba,  22/06/2021

Đợt phim chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và mừng Xuân Tân Mão 2011

LSO-Nằm trong các hoạt động văn hóa ý nghĩa của tỉnh được tổ chức, tại Trung tâm chiếu phim Đông Kinh - Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Lạng Sơn, địa chỉ số 3 đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn cũng tổ chức đợt phim chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và mừng Xuân Tân Mão 2011. Rạp chiếu phim Đông Kinh Lạng Sơn – Nơi tổ chức đợt phimNgày 20/1/2011 vừa qua, lễ khai mạc đợt phim đã được tổ chức. Các bộ phim được trình chiếu trong đợt này gồm phim: Vượt qua bến Thượng Hải, Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ, Hoa Đào. Các bộ phim được trình chiếu sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng; nếp sống văn hóa, đạo đức, văn hóa gia đình...Đợt phim cùng với các hoạt động văn hóa khác của tỉnh sẽ góp phần tạo không khí phấn khởi, thi đua mừng Đảng, mừng Xuân trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trong dịp xuân này, Trung tâm chiếu phim Đông Kinh Lạng Sơn thực sự là một địa chỉ...

LSO-Nằm trong các hoạt động văn hóa ý nghĩa của tỉnh được tổ chức, tại Trung tâm chiếu phim Đông Kinh – Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Lạng Sơn, địa chỉ số 3 đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn cũng tổ chức đợt phim chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và mừng Xuân Tân Mão 2011.
Rạp chiếu phim Đông Kinh Lạng Sơn – Nơi tổ chức đợt phim
Ngày 20/1/2011 vừa qua, lễ khai mạc đợt phim đã được tổ chức. Các bộ phim được trình chiếu trong đợt này gồm phim: Vượt qua bến Thượng Hải, Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ, Hoa Đào. Các bộ phim được trình chiếu sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng; nếp sống văn hóa, đạo đức, văn hóa gia đình…
Đợt phim cùng với các hoạt động văn hóa khác của tỉnh sẽ góp phần tạo không khí phấn khởi, thi đua mừng Đảng, mừng Xuân trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trong dịp xuân này, Trung tâm chiếu phim Đông Kinh Lạng Sơn thực sự là một địa chỉ văn hóa ý nghĩa đối với mọi người.

Hoàng Hà