Thứ sáu,  18/06/2021

Giải quyết việc làm cho hơn 1,6 triệu người

Sáng 24-1, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB và XH), Cục Việc làm tổ chức Hội nghị việc làm và công bố Báo cáo xu hướng việc làm năm 2010.Đến dự, có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng LĐ, TB và XH; Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Si-Đoi; cùng đại diện các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán tại Việt Nam.Báo cáo xu hướng việc làm Việt Nam năm 2010 do Trung tâm quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động (thuộc Bộ LĐ, TB và XH) thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và được Liên minh châu Âu tài trợ. Theo báo cáo này, năm 2010, cả nước giải quyết việc làm cho hơn 1,6 triệu người, đạt 100,6% kế hoạch). Đến tháng 12-2010, tổng thu bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 4.800 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu dự toán 126%), nâng tổng số thu bảo hiểm thất nghiệp lên hơn 8.300 tỷ đồng, với tổng số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp hơn bảy triệu...

Sáng 24-1, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB và XH), Cục Việc làm tổ chức Hội nghị việc làm và công bố Báo cáo xu hướng việc làm năm 2010.

Đến dự, có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng LĐ, TB và XH; Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Si-Đoi; cùng đại diện các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán tại Việt Nam.

Báo cáo xu hướng việc làm Việt Nam năm 2010 do Trung tâm quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động (thuộc Bộ LĐ, TB và XH) thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và được Liên minh châu Âu tài trợ. Theo báo cáo này, năm 2010, cả nước giải quyết việc làm cho hơn 1,6 triệu người, đạt 100,6% kế hoạch). Đến tháng 12-2010, tổng thu bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 4.800 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu dự toán 126%), nâng tổng số thu bảo hiểm thất nghiệp lên hơn 8.300 tỷ đồng, với tổng số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp hơn bảy triệu người… Tuy nhiên, hiện nay, chất lượng việc làm của người lao động chưa cao, tính ổn định, bền vững còn thấp; vốn vay giải quyết việc làm mới đáp ứng khoảng 35% nhu cầu vay của nhân dân; các trung tâm giới thiệu việc làm chỉ cung ứng được khoảng 15% nhu cầu lao động…

Mục tiêu trong năm 2011 là tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động; đầu tư, nâng cao năng lực cho 32 trung tâm giới thiệu việc làm; cập nhật cơ sở dữ liệu về thị trường lao động trong cả nước…

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, giải quyết việc làm luôn là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành trong cả nước và những năm qua công tác này đạt những kết quả quan trọng. Năm 2010, các chương trình, dự án, đề án nhằm giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp được triển khai rộng khắp, đồng bộ và phát huy tác dụng tốt. Nhiều hoạt động trọng tâm, như nâng cao năng lực hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm; xây dựng dữ liệu thị trường lao động; triển khai bảo hiểm thất nghiệp; dự báo dài hạn và ngắn hạn thị trường việc làm… được triển khai tích cực và có kết quả bước đầu khả quan. Tuy nhiên, công tác giải quyết việc làm còn những bất cập, hạn chế. Từ nay đến năm 2015, Bộ LĐ, TB và XH cùng các cơ quan liên quan tập trung mở nhiều hướng để giải quyết việc làm cho khoảng tám triệu lao động; chuyển dịch cơ cấu và tăng năng suất lao động; giải quyết tình trạng mất cân đối cung – cầu cục bộ ở một số thành phố lớn trong thị trường lao động; nâng cao chất lượng và tính ổn định của việc làm; triển khai thực hiện tốt bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động…

Theo Nhandan