Thứ năm,  24/06/2021

Phú Thọ hoàn thành xóa nhà tạm cho hộ nghèo

Ngày 24-1, tại huyện Thanh Sơn, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tới dự, có đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Phú Thọ.Thực hiện Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ, trong hai năm 2009-2010, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng 12.476 ngôi nhà mới tặng các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện chương trình này là hơn 274 tỷ đồng (gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước theo Chương trình 167, vốn vay ngân hàng và Quỹ 'Vì người nghèo' của tỉnh. Để thực hiện hiệu quả chương trình, tỉnh Phú Thọ đã thành lập Ban chỉ đạo xóa nhà tạm cấp tỉnh, huyện; xây dựng quy chế hoạt động và triển khai chương trình đồng bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đối tượng. Các địa...

Ngày 24-1, tại huyện Thanh Sơn, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tới dự, có đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ, trong hai năm 2009-2010, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng 12.476 ngôi nhà mới tặng các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện chương trình này là hơn 274 tỷ đồng (gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước theo Chương trình 167, vốn vay ngân hàng và Quỹ &#39Vì người nghèo&#39 của tỉnh. Để thực hiện hiệu quả chương trình, tỉnh Phú Thọ đã thành lập Ban chỉ đạo xóa nhà tạm cấp tỉnh, huyện; xây dựng quy chế hoạt động và triển khai chương trình đồng bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đối tượng. Các địa phương hoàn thành tốt chương trình xóa nhà tạm là huyện Thanh Sơn, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Thanh Thủy, Tân Sơn…

Theo Nhandan