Thứ năm,  24/06/2021

96 hộ nông dân nhận được tiền bồi thường của Công ty Vedan

Ngày 24-1, 96 hộ trong tổng số 197 hộ làm nghề nuôi trồng thủy sản huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh bị thiệt hại do Công ty Vedan gây ra đã nhận được tiền bồi thường đợt I.Các hộ còn lại sẽ nhận tiền vào ngày 25-1. Sau khi họp lấy ý kiến, các hộ nông dân thống nhất phương án chia tiền bồi thường đều cho tất cả các hộ bị thiệt hại. Trong đợt này, mỗi hộ nhận được 43 triệu đồng, bằng 50% số tiền bồi thường.Dự kiến, các hộ nông dân sẽ nhận 50% số tiền bồi thường còn lại vào sau Tết Nguyên...

Ngày 24-1, 96 hộ trong tổng số 197 hộ làm nghề nuôi trồng thủy sản huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh bị thiệt hại do Công ty Vedan gây ra đã nhận được tiền bồi thường đợt I.

Các hộ còn lại sẽ nhận tiền vào ngày 25-1. Sau khi họp lấy ý kiến, các hộ nông dân thống nhất phương án chia tiền bồi thường đều cho tất cả các hộ bị thiệt hại. Trong đợt này, mỗi hộ nhận được 43 triệu đồng, bằng 50% số tiền bồi thường.

Dự kiến, các hộ nông dân sẽ nhận 50% số tiền bồi thường còn lại vào sau Tết Nguyên đán.

Theo Nhandan