Thứ năm,  02/12/2021

Ðồng Nai chi trả tiền bồi thường cho dân

Ngày 25-1, Hội Nông dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, tổ chức chi trả tiền bồi thường đợt một cho nông dân bị thiệt hại do công ty Vedan Việt Nam xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải, gây ra.Theo ban chỉ đạo chi trả tiền bồi thường huyện Long Thành, trong tổng số 2.377 hộ bị thiệt hại tại hai xã Phước Thái và Long Phước, hộ nhận số tiền cao nhất là 369 triệu đồng, còn hộ nhận thấp nhất chỉ được 59 nghìn đồng (do hộ này chỉ nuôi quảng canh 1.000 m2 trong thời gian ngắn). Ngày 26-1, huyện Nhơn Trạch bắt đầu chi trả tiền đợt một cho hơn 3.500 hộ trên địa bàn huyện. Tổng số tiền chi trả đợt này của cả hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch là hơn 38 tỷ đồng. Số tiền bồi thường gần 120 tỷ đồng của công ty Vedan Việt Nam sẽ được chi trả hết cho các hộ dân bị thiệt...

Ngày 25-1, Hội Nông dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, tổ chức chi trả tiền bồi thường đợt một cho nông dân bị thiệt hại do công ty Vedan Việt Nam xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải, gây ra.

Theo ban chỉ đạo chi trả tiền bồi thường huyện Long Thành, trong tổng số 2.377 hộ bị thiệt hại tại hai xã Phước Thái và Long Phước, hộ nhận số tiền cao nhất là 369 triệu đồng, còn hộ nhận thấp nhất chỉ được 59 nghìn đồng (do hộ này chỉ nuôi quảng canh 1.000 m2 trong thời gian ngắn). Ngày 26-1, huyện Nhơn Trạch bắt đầu chi trả tiền đợt một cho hơn 3.500 hộ trên địa bàn huyện. Tổng số tiền chi trả đợt này của cả hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch là hơn 38 tỷ đồng. Số tiền bồi thường gần 120 tỷ đồng của công ty Vedan Việt Nam sẽ được chi trả hết cho các hộ dân bị thiệt hại.

Theo Nhandan