Thứ ba,  21/03/2023

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị cán bộ công chức

LSO-Ngày 25/1/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và triển khai nhiệm vụ năm 2011.Cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường tham dự hội nghịNăm 2010, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao trên nhiều lĩnh vực như: đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân sau đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, triển khai có hiệu quả công tác thu phí và lệ phí, xây dựng bảng giá đất năm 2011, thẩm định trình phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án... Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động phong trào của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn được coi trọng, kết quả trong năm 2010, Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đạt danh hiệu...

LSO-Ngày 25/1/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường tham dự hội nghị
Năm 2010, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao trên nhiều lĩnh vực như: đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân sau đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, triển khai có hiệu quả công tác thu phí và lệ phí, xây dựng bảng giá đất năm 2011, thẩm định trình phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án… Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động phong trào của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn được coi trọng, kết quả trong năm 2010, Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Về nhiệm vụ phong trào thi đua của năm 2011, Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phấn đấu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, đồng thời tiếp tục chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, phấn đấu đạt 50% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 40% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10% hoàn thành nhiệm vụ, không có trường hợp vi phạm kỷ luật và không hoàn thành nhiệm vụ. Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, hội nghị đã tiến hành bầu 7 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2011-2012.
Công Quân