Thứ tư,  26/01/2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

LSO-Ngày 20/10/2020, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đến ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận sự ủng hộ kinh phí
của
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để chuyển đến các tỉnh miền Trung

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư ủng hộ 20 triệu đồng nhằm góp phần chia sẻ với những mất mát của đồng bào, cán bộ, chiến sỹ ở các tỉnh miền Trung trong đợt lũ lụt vừa qua. Số tiền này do lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị ủng hộ, mỗi người 2 ngày lương.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khẳng định Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ có trách nhiệm chuyển sự hỗ trợ đến các tỉnh miền Trung bị lũ lụt một cách nhanh nhất, đảm bảo công khai, minh bạch…

HOÀNG HUẤN