Thứ năm,  01/06/2023

Cần có chiến lược đào tạo và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực y tế

Ngày 26-1, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến về quy hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế với sự tham gia của UBND và sở y tế 63 tỉnh, thành phố tại bảy điểm cầu. Theo báo cáo của ngành y tế, nguồn nhân lực hiện nay đang thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Sự phân bổ nhân lực không đồng đều giữa các vùng, miền, các tuyến trong cùng một địa phương. Số cán bộ y tế tính theo bình quân mười nghìn dân thì đến năm 2008 thấp hơn số đã có trước đây vào năm 1986. Trong khi đó, tỷ lệ số bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ/10 nghìn dân của nước ta đều thấp hơn số liệu chung của các nước trong khu vực...Để đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực của ngành y tế, chỉ có duy nhất một cách là tăng đào tạo. Tuy nhiên, việc tăng đó phải có bước đi thích hợp, tăng về số lượng nhưng không được giảm về chất lượng; các địa phương, đơn vị cần có quy hoạch đào tạo và sử dụng hợp lý cán bộ sau đào...

Ngày 26-1, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến về quy hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế với sự tham gia của UBND và sở y tế 63 tỉnh, thành phố tại bảy điểm cầu. Theo báo cáo của ngành y tế, nguồn nhân lực hiện nay đang thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Sự phân bổ nhân lực không đồng đều giữa các vùng, miền, các tuyến trong cùng một địa phương. Số cán bộ y tế tính theo bình quân mười nghìn dân thì đến năm 2008 thấp hơn số đã có trước đây vào năm 1986. Trong khi đó, tỷ lệ số bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ/10 nghìn dân của nước ta đều thấp hơn số liệu chung của các nước trong khu vực…

Để đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực của ngành y tế, chỉ có duy nhất một cách là tăng đào tạo. Tuy nhiên, việc tăng đó phải có bước đi thích hợp, tăng về số lượng nhưng không được giảm về chất lượng; các địa phương, đơn vị cần có quy hoạch đào tạo và sử dụng hợp lý cán bộ sau đào tạo để tránh tình trạng chỗ thì quá thiếu và chỗ thì tập trung nhiều…; bảo đảm ổn định ở mọi tuyến, mọi nơi, mọi lĩnh vực chuyên môn. Ngoài ra, mô hình bệnh tật ở nước ta đang có nhiều thay đổi đòi hỏi các cơ sở đào tạo cần thường xuyên cập nhật để nguồn nhân lực sau đào tạo có chất lượng và theo kịp sự thay đổi này.

Theo Nhandan