Thứ tư,  26/01/2022

Thông báo Kết quả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ Xây dựng Đền Chi Lăng

Thực hiện Thông báo số 297/TB-UBND ngày 24/6/2020 của ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét thống nhất Kế hoạch của Ban Vận động huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 15/7/2020, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ra lời kêu gọi vận động các tầng lớp Nhân dân ủng hộ xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tính đến ngày 2/10/2020 đã có: 49 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm ủng hộ với số tiền là 308.285.000 đồng (Trong đó: 268.220.000 đồng ủng hộ thông qua ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 40.065.000 đồng ủng hộ thông qua ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng (có danh sách kèm theo).

Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp và các cá nhân đã tham gia ủng hộ; Để tiếp tục có nguồn xây dựng Đền Chi Lăng, đề nghị các đơn vị, cá nhân tiếp tục quyên góp ủng hộ đạt kết quả cao nhất. Mọi hình thức ủng hộ xin chuyển về:

-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn. Số tài khoản: 3761.0.1062792.91999, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chi Lăng, khu Thống Nhất II, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, số tài khoản: 3713.0.1079972.00000, tại Kho bạc Nhà nước huyện Chi Lăng.

DANH SÁCH
Tính đến ngày 2/10/2020
(Kèm theo Thông báo số: S8 /TB-MTTQ-BTT ngày 08/10/2020)

STT Tên tổ chức, cá nhân Số tiền
I Các tập thể, cá nhân ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 268.220.000
01 Công an tỉnh Lạng Sơn 213.000.000
02 Công ty Điện lực Lạng Sơn 10.000.000
03 Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Lạng Sơn 10.000.000
04 Công ty Than Na Dương 10.000.000
05 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 7.050.000
06 Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn 5.000.000
07 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 5.000.000
08 Cục Hải quan tỉnh 2.000.000
09 Công ty CP đầu tư Bắc Nguyên Lạng Sơn 2.000.000
10 Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 1.590.000
11 Công ty Bảo Minh Lạng Sơn 1.000.000
12 Văn phòng đăng ký đất đai 780.000
13 Chi cục Thi hành án dân sự Tràng Định 300.000
14 Trung tâm Pháp y tỉnh 300.000
15 Ông Phạm Thanh Sơn – huyện Tràng Định 200.000
II Các tập thể, cá nhân ủng hộ thông qua ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng 40.065.000
01 Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn 5.000.000
02 Công ty TNHH Thiên An 5.000.000
03 Trường Mầm non xã Chi Lăng 2.448.000
04 Huyện ủy Chi Lăng 2.418.000
05 Công ty Cổ phần đá Đồng Mỏ 2.000.000
06 Trường Tiểu học Quan Sơn 1.500.000
07 Trường Mầm non Ánh Dương 1.496.000
08 Trường Tiếu học xã Mai Sao 1.400.000
09 Trường Tiểu học xã Vân An 1.400.000
10 Trường Mâm non Thượng Cường 1.400.000
11 Trường Mâm non Hữu Kiên 1.150.000
12 Trường THCS Thượng Cường 1 005.000
13 Công an huyện Chi Lăng 1.000.000
14 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 1.000.000
15 Xí nghiệp Khai thác Thủy lợi 1.000.000
16 Trường Tiểu học xã Nhân Lý 1.000.000

 

17 Trường Tiểu học 3 Lê Lợi 1.000.000
18 Trường THCS xã Mai Sao 950.000
19 Trường THCS Thị trấn Đồng Mỏ 850.000
20 Trường Mầm non Bình Minh 720.000
21 Trường Mầm non xã Mai Sao 718.000
22 Trường Tiểu học 3 Chiến Thắng 700.000
23 Trường THCS xã Quang Lang 630.000
24 Trường THCS xã Vạn Linh 600.000
25 Trường THCS Bắc Thủy 600.000
26 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 600.000
27 Trường Mầm non xã Lâm Sơn 500.000
28 Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện 330.000
29 Phòng Kinh tế – hạ tầng huyện 300.000
30 Liên đoàn Lao động huyện 300.000
31 Thanh tra huyện Chi Lăng 280.000
32 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 270.000
33 Hội Nông dân h uyên 250.000
34 Chi cục Thống kê huyện Chi Lăng 250.000
Tổng cộng (I+1I) 308.285.000