Thứ năm,  24/06/2021

Nhật Bản giúp nâng cao năng lực cho mạng lưới phòng xét nghiệm

Ngày 26-1, Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ký kết Văn kiện Dự án "Tăng cường năng lực cho mạng lưới phòng xét nghiệm về bảo đảm an toàn sinh học và xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm".Dự án sẽ chính thức được triển khai thực hiện từ cuối tháng 2 tới đây và kéo dài trong năm năm. Dự án hướng tới việc tăng cường năng lực cho Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư, các Viện Pa-xtơ và một số trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh về xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể thành dịch như: cúm A (H5N1), cúm A (H1N1), bệnh than, bệnh lao. Bên cạnh đó, các chuyên gia thuộc Viện Truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để đào tạo cán bộ về quản lý tác nhân gây bệnh, nâng cao năng lực vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị phòng xét nghiệm cũng như hỗ trợ xây dựng các tài liệu hướng dẫn quy trình chuẩn cho phòng xét nghiệm an toàn sinh học...

Ngày 26-1, Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ký kết Văn kiện Dự án “Tăng cường năng lực cho mạng lưới phòng xét nghiệm về bảo đảm an toàn sinh học và xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm”.

Dự án sẽ chính thức được triển khai thực hiện từ cuối tháng 2 tới đây và kéo dài trong năm năm. Dự án hướng tới việc tăng cường năng lực cho Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư, các Viện Pa-xtơ và một số trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh về xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể thành dịch như: cúm A (H5N1), cúm A (H1N1), bệnh than, bệnh lao. Bên cạnh đó, các chuyên gia thuộc Viện Truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để đào tạo cán bộ về quản lý tác nhân gây bệnh, nâng cao năng lực vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị phòng xét nghiệm cũng như hỗ trợ xây dựng các tài liệu hướng dẫn quy trình chuẩn cho phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp hai và cấp ba.

Theo Nhandan