Thứ ba,  22/06/2021

Tràng Định 19/23 xã thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm

LSO- Thực hiện Đề án “ Xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có tệ nạn xã hội ( TNXH) và ma túy”, năm 2010, MTTQ huyện Tràng Định và các tổ chức thành viên luôn đẩy mạnh việc thực hiện chương trình liên tịch đã được ký kết với việc đẩy mạnh các phong trào như “ Tuổi trẻ với pháp luật”, “ Tuổi trẻ với phòng chống tội phạm”…Vì vậy đã huy động được sức mạnh của cộng đồng trong phòng chống các TNXH. Trong năm qua, các tổ chức thành viên của MTTQ đã thực hiện 49 buổi tuyên truyền, thu hút 41.304 lượt người nghe. Các cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Các địa phương đã gắn phong trào bảo vệ ANTQ với phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thực hiện quy ước, hương ước khu dân cư. Đã có 22/23 xã, thị trấn có hòm thư tố giác tội phạm, qua đó cung cấp cho các cơ quan chức năng nhiều nguồn tin có giá trị....

LSO- Thực hiện Đề án “ Xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có tệ nạn xã hội ( TNXH) và ma túy”, năm 2010, MTTQ huyện Tràng Định và các tổ chức thành viên luôn đẩy mạnh việc thực hiện chương trình liên tịch đã được ký kết với việc đẩy mạnh các phong trào như “ Tuổi trẻ với pháp luật”, “ Tuổi trẻ với phòng chống tội phạm”…Vì vậy đã huy động được sức mạnh của cộng đồng trong phòng chống các TNXH. Trong năm qua, các tổ chức thành viên của MTTQ đã thực hiện 49 buổi tuyên truyền, thu hút 41.304 lượt người nghe. Các cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Các địa phương đã gắn phong trào bảo vệ ANTQ với phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thực hiện quy ước, hương ước khu dân cư. Đã có 22/23 xã, thị trấn có hòm thư tố giác tội phạm, qua đó cung cấp cho các cơ quan chức năng nhiều nguồn tin có giá trị. Hoạt động của tổ hòa giải, tổ an ninh đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đã hòa giải thành 154/168 vụ việc, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Minh Hồng