Chủ nhật,  28/05/2023

Tăng cường triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi

Ngày 26-1, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 135/TTg-KGVX về tăng cường triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi và công tác quản lý nhà nước về người cao tuổi trong quý I-2011.Các bộ, ngành cần tích cực nghiên cứu xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Người cao tuổi. Văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi có quy định thủ tục hành chính cần bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, không gây phiền hà cho đối tượng người cao tuổi. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức tổng kết Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, giai đoạn 2005-2010 trên phạm vi toàn quốc và xây dựng Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2011-2015. Bộ Y tế hướng dẫn và tổ chức thực hiện chăm sóc sức...

Ngày 26-1, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 135/TTg-KGVX về tăng cường triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi và công tác quản lý nhà nước về người cao tuổi trong quý I-2011.
Các bộ, ngành cần tích cực nghiên cứu xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Người cao tuổi. Văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi có quy định thủ tục hành chính cần bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, không gây phiền hà cho đối tượng người cao tuổi. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức tổng kết Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, giai đoạn 2005-2010 trên phạm vi toàn quốc và xây dựng Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2011-2015. Bộ Y tế hướng dẫn và tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng; hướng dẫn việc quản lý phòng và chữa bệnh mãn tính của người cao tuổi, đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phòng bệnh, khám, chữa bệnh cho người cao tuổi. Bộ Tài chính hướng dẫn việc bố trí ngân sách thực hiện chính sách chăm sóc, phát huy vai trò và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội Người cao tuổi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước…
Theo Nhandan