Thứ năm,  24/06/2021

Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện

Ngày 26-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có Chỉ thị số 171/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Chỉ thị nêu rõ: Để bảo đảm cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu thiết yếu của nhân dân, tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các tháng mùa khô (từ ngày 1-1 đến 30-6 hằng năm).Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện ngay một số giải pháp sau:Đối với các cơ quan, công sở: Xây dựng và thực hiện tiết kiệm điện năng sử dụng hằng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT của Liên Bộ Tài chính - Công thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ...

Ngày 26-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có Chỉ thị số 171/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Chỉ thị nêu rõ: Để bảo đảm cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu thiết yếu của nhân dân, tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các tháng mùa khô (từ ngày 1-1 đến 30-6 hằng năm).

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện ngay một số giải pháp sau:
Đối với các cơ quan, công sở: Xây dựng và thực hiện tiết kiệm điện năng sử dụng hằng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT của Liên Bộ Tài chính – Công thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị.
Đối với việc chiếu sáng công cộng: Kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng theo các tiêu chuẩn hiện hành, bảo đảm nguyên tắc chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 259:2001. Áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động cho các hệ thống chiếu sáng đường phố chính, điều chỉnh thời gian chiếu sáng đường phố hợp lý theo mùa trong năm…
Đối với việc dùng điện cho sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ: Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn trong thời gian cao điểm của hệ thống điện. Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện…
Các doanh nghiệp sản xuất thực hiện ngay các giải pháp tiết kiệm điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định cụ thể về tiết kiệm trong phát điện, truyền tải và phân phối điện… Bộ Công thương có trách nhiệm chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các nhà máy điện độc lập, các nhà máy điện đầu tư theo hình thức BOT có giải pháp vận hành tối ưu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện hiện nay. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện… Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.
Theo Nhandan