Thứ sáu,  28/01/2022

Giám sát tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại Chi Lăng, Hữu Lũng

LSO- Hôm nay (21/10), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng và xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng.


Đoàn giám sát tham quan mô hình trồng ây ăn quả
tại thôn Nam Nội, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng

Qua giám sát cho thấy: thời gian qua, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng và xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng đã tổ chức chỉ đạo, triển khai các nội dung, các hoạt động theo đúng lộ trình, kế hoạch. Nhân dân đã thể hiện vai trò chủ thể, nhiệt tình hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng NTM. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Tại xã Gia Lộc, thu nhập bình quân đầu người hằng năm tăng lên; số hộ nghèo giảm dần qua các năm, dự kiến năm 2020 còn gần 4%, giảm hơn 3% so với năm 2019; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng; trong đó, 5 năm trở lại đây, toàn xã đã bê tông hoá đường trục xã, liên xã được gần 4,2km, đạt 100%, đường trục thôn được gần 10,3km; đạt 69,9%; đường ngõ xóm được hơn 7,7km, đạt trên 68%… Xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM cuối năm 2019.


Đoàn giám sát tham quan mô hình khu dân cư kiểu mẫu
thôn Nà Mần, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng

Đối với xã Cai Kinh, thu nhập bình quân đầu người dự kiến năm 2020 đạt 38 triệu đồng, tăng gần 4 triệu đồng so với năm 2019; hệ thống giao thông được nâng cấp, mở rộng, trong đó, trục đường xã đã được bê tông 100%; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%; các thiết chế văn hoá đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt của Nhân dân, nhà văn hóa xã, các thôn và sân thể thao của xã đều đạt chuẩn theo quy định… Xã cũng được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM cuối năm 2019.


Đoàn giám sát làm việc tại UBND xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng

Tại buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn và các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi nhằm làm rõ thêm những kết quả mà các xã đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua.

Đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế và định hướng giải pháp mà các xã cần khắc phục. Trong đó, các xã cần xây dựng kế hoạch duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, có giải pháp triển khai có hiệu quả việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng NTM nâng cao; tăng cường học tập kinh nghiệm về xây dựng NTM ở các địa phương trong và ngoài tỉnh; tiếp tục phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chương trình của MTTQ và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn…

Trong chương trình, đoàn đã giám sát, tham quan một số mô hình kinh tế và khu dân cư kiểu mẫu tại các xã.

ĐINH HƯƠNG