Thứ sáu,  18/06/2021

EVN Hà Nội bảo đảm cấp điện liên tục dịp Tết Tân Mão

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết, nhằm phục vụ nhân dân Thủ đô dịp Tết Tân Mão 2011 và chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng, EVN Hà Nội tập trung lực lượng và thiết bị để bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Quảng trường, UBND thành phố Hà Nội, các cơ quan trên địa bàn Thủ đô, các địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa, địa điểm vui chơi trong dịp lễ hội. Đơn vị đã lên phương án và bố trí các ca trực, dự trữ vật tư, thiết bị thay thế, tăng cường thực hiện kiểm tra các trạm biến áp, đường dây, vệ sinh thiết bị, kịp thời phát hiện và phòng ngừa các sự cố, tuần tra, bảo đảm an toàn hệ thống lưới truyền tải điện 110 kV, xử lý các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện......

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết, nhằm phục vụ nhân dân Thủ đô dịp Tết Tân Mão 2011 và chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng, EVN Hà Nội tập trung lực lượng và thiết bị để bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Quảng trường, UBND thành phố Hà Nội, các cơ quan trên địa bàn Thủ đô, các địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa, địa điểm vui chơi trong dịp lễ hội.
Đơn vị đã lên phương án và bố trí các ca trực, dự trữ vật tư, thiết bị thay thế, tăng cường thực hiện kiểm tra các trạm biến áp, đường dây, vệ sinh thiết bị, kịp thời phát hiện và phòng ngừa các sự cố, tuần tra, bảo đảm an toàn hệ thống lưới truyền tải điện 110 kV, xử lý các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện…

Theo Nhandan