Thứ năm,  09/02/2023

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 - 2015.Kế hoạch hành động tập trung vào mục tiêu cơ bản là xác lập được cơ sở khoa học cho ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam; xây dựng được cơ chế, chính sách quản lý, điều hành, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu của ngành tài nguyên và môi trường (TN-MT)...; đánh giá được mức độ tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên bảy lĩnh vực TN-MT và nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của từng lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên môi trường, đặc biệt là năng lực dự báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng tránh thiên tai đang ngày càng gia tăng do biến đổi khí...

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 – 2015.
Kế hoạch hành động tập trung vào mục tiêu cơ bản là xác lập được cơ sở khoa học cho ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam; xây dựng được cơ chế, chính sách quản lý, điều hành, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu của ngành tài nguyên và môi trường (TN-MT)…; đánh giá được mức độ tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên bảy lĩnh vực TN-MT và nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của từng lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên môi trường, đặc biệt là năng lực dự báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng tránh thiên tai đang ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu.
Theo Nhandan