Thứ năm,  23/03/2023

Ðầu tư xây dựng dự án đường tránh lũ tại Phú Yên

Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận về nguyên tắc để UBND tỉnh Phú Yên đầu tư xây dựng Dự án tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, Tây An và Tuy Hòa trên địa bàn tỉnh.Theo đó, Thủ tướng giao UBND tỉnh Phú Yên rà soát quy hoạch, phân kỳ đầu tư dự án phù hợp khả năng của ngân sách Nhà nước; tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định. Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc bổ sung dự án nêu trên vào danh mục các dự án được hỗ trợ theo Quyết định...

Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận về nguyên tắc để UBND tỉnh Phú Yên đầu tư xây dựng Dự án tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, Tây An và Tuy Hòa trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Thủ tướng giao UBND tỉnh Phú Yên rà soát quy hoạch, phân kỳ đầu tư dự án phù hợp khả năng của ngân sách Nhà nước; tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định.
Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc bổ sung dự án nêu trên vào danh mục các dự án được hỗ trợ theo Quyết định 1962/QĐ-TTg.


Theo Nhandan