Chủ nhật,  23/01/2022

Chấn chỉnh việc treo đèn lồng ở Thanh Hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa có công văn về việc treo đèn lồng tràn lan trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 không phù hợp với cảnh quan, không gian kiến trúc ở các đô thị, gây lãng phí trong nhân dân.Trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các trung tâm thị xã, thị trấn, thị tứ và trên tuyến quốc lộ 1A, các khu phố của TP Thanh Hóa, nhân dân đã treo đèn lồng hai bên đường, giăng đèn điện sáng, kết hoa gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, lãng phí điện, không thiết thực. Thậm chí một số địa phương, khu phố đặt ra chủ trương yêu cầu, bắt buộc các hộ dân trên địa bàn nộp tiền để treo đèn lồng gây phản ứng trong một bộ phận nhân dân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn có biện pháp chấn chỉnh việc tổ chức treo đèn lồng lộn xộn nêu...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa có công văn về việc treo đèn lồng tràn lan trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 không phù hợp với cảnh quan, không gian kiến trúc ở các đô thị, gây lãng phí trong nhân dân.

Trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các trung tâm thị xã, thị trấn, thị tứ và trên tuyến quốc lộ 1A, các khu phố của TP Thanh Hóa, nhân dân đã treo đèn lồng hai bên đường, giăng đèn điện sáng, kết hoa gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, lãng phí điện, không thiết thực. Thậm chí một số địa phương, khu phố đặt ra chủ trương yêu cầu, bắt buộc các hộ dân trên địa bàn nộp tiền để treo đèn lồng gây phản ứng trong một bộ phận nhân dân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn có biện pháp chấn chỉnh việc tổ chức treo đèn lồng lộn xộn nêu trên.

Theo Nhandan