Thứ sáu,  28/01/2022

Ngành hải quan cam kết phục vụ tốt khách hàng

Ngày 9-2, Tổng Cục trưởng Hải quan đã ký quyết định số 225 ban hành: "Tuyên ngôn phục vụ khách hàng" thể hiện sự cam kết của ngành hải quan trước cộng đồng xã hội về việc bảo đảm tạo thuận lợi, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan đối với các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch quốc tế.Theo đó, ngành hải quan cam kết nhiệt tình, tận tụy với công việc; thông thạo nghiệp vụ, xử lý công việc tuân thủ đúng quy trình, thủ tục quy định; văn minh, lịch sự trong hoạt động và ứng xử; xây dựng hệ thống thủ tục hải quan tuân thủ chuẩn mực, thông lệ quốc tế; tiếp nhận đầy đủ, phản hồi nhanh chóng, giải quyết khẩn trương các ý kiến đóng góp, khiếu nại của khách hàng; thực hiện cơ chế bảo đảm sự giám sát của khách hàng đối với hoạt động nghiệp vụ hải quan. Giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa, giảm đến mức thấp nhất chi phí hành chính và thời gian thông quan. Bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực hải...

Ngày 9-2, Tổng Cục trưởng Hải quan đã ký quyết định số 225 ban hành: “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” thể hiện sự cam kết của ngành hải quan trước cộng đồng xã hội về việc bảo đảm tạo thuận lợi, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan đối với các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch quốc tế.

Theo đó, ngành hải quan cam kết nhiệt tình, tận tụy với công việc; thông thạo nghiệp vụ, xử lý công việc tuân thủ đúng quy trình, thủ tục quy định; văn minh, lịch sự trong hoạt động và ứng xử; xây dựng hệ thống thủ tục hải quan tuân thủ chuẩn mực, thông lệ quốc tế; tiếp nhận đầy đủ, phản hồi nhanh chóng, giải quyết khẩn trương các ý kiến đóng góp, khiếu nại của khách hàng; thực hiện cơ chế bảo đảm sự giám sát của khách hàng đối với hoạt động nghiệp vụ hải quan. Giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa, giảm đến mức thấp nhất chi phí hành chính và thời gian thông quan. Bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực hải quan, và quản lý sự tuân thủ pháp luật hải quan một cách hiệu quả.

Ngoài những cam kết chung nói trên, ngành hải quan còn đưa ra những cam kết cụ thể về thời hạn tiếp nhận, đăng ký tờ khai; thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế; thời hạn trả lời, giải quyết vướng mắc; thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo Nhandan