Thứ ba,  25/01/2022

Xã cuối cùng của tỉnh Lạng Sơn đã có điện

Xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) là xã vùng đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện gần 60 km.Xã có 220 hộ, với hơn 1.000 nhân khẩu, người dân tộc Dao chiếm hơn 95%, còn lại là dân tộc Tày, Nùng; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 86%; giao thông đi lại khó khăn do nhiều đồi núi cao, bị chia cắt, chưa có cầu qua lại. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, Tết này, ba trong số năm thôn, bản của xã đã có điện, đây là xã cuối cùng của tỉnh Lạng Sơn có điện.Trong năm 2011, ngành điện đã bố trí vốn để lắp đặt dây, công-tơ với mục tiêu 100% số hộ trong xã được sử dụng...

Xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) là xã vùng đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện gần 60 km.

Xã có 220 hộ, với hơn 1.000 nhân khẩu, người dân tộc Dao chiếm hơn 95%, còn lại là dân tộc Tày, Nùng; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 86%; giao thông đi lại khó khăn do nhiều đồi núi cao, bị chia cắt, chưa có cầu qua lại. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, Tết này, ba trong số năm thôn, bản của xã đã có điện, đây là xã cuối cùng của tỉnh Lạng Sơn có điện.

Trong năm 2011, ngành điện đã bố trí vốn để lắp đặt dây, công-tơ với mục tiêu 100% số hộ trong xã được sử dụng điện.

Theo Nhandan