Thứ ba,  25/01/2022

Chi Lăng: Điểm sáng xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em

LSO-Xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em (XPPHVTE) là xây dựng một cộng đồng mà ở đó mọi trẻ em (TE) đều được bảo vệ, có sự khởi đầu tốt đẹp trong cuộc sống, được vui chơi giải trí và phát triển tinh thần, tình cảm, đạo đức, khả năng cá nhân trong môi trường thuận lợi và an toàn. Trong việc xây dựng và phát triển mô hình này, huyện Chi Lăng được xem là một “điểm sáng” của tỉnh đáng được các địa phương khác học tập, làm theo.Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Chiến Thắng, Trưởng phòng LĐTB& XH Chi Lăng cho biết: Năm 2006, huyện Chi Lăng được chọn là một trong hai huyện triển khai mô hình điểm xây dựng XPPHVTE. Ngay sau khi được chọn là huyện điểm, Chi Lăng đã đưa ra kế hoạch cụ thể dựa trên tình hình thực tế của địa phương. Cụ thể, chúng tôi đã chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo chọn thị trấn Đồng Mỏ làm điểm xây dựng mô hình XPPHVTE. Tại mô hình này, 8/8 khu dân cư đã thành lập CLB TE nói về quyền TE, CLB gia...

LSO-Xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em (XPPHVTE) là xây dựng một cộng đồng mà ở đó mọi trẻ em (TE) đều được bảo vệ, có sự khởi đầu tốt đẹp trong cuộc sống, được vui chơi giải trí và phát triển tinh thần, tình cảm, đạo đức, khả năng cá nhân trong môi trường thuận lợi và an toàn. Trong việc xây dựng và phát triển mô hình này, huyện Chi Lăng được xem là một “điểm sáng” của tỉnh đáng được các địa phương khác học tập, làm theo.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Chiến Thắng, Trưởng phòng LĐTB& XH Chi Lăng cho biết: Năm 2006, huyện Chi Lăng được chọn là một trong hai huyện triển khai mô hình điểm xây dựng XPPHVTE. Ngay sau khi được chọn là huyện điểm, Chi Lăng đã đưa ra kế hoạch cụ thể dựa trên tình hình thực tế của địa phương. Cụ thể, chúng tôi đã chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo chọn thị trấn Đồng Mỏ làm điểm xây dựng mô hình XPPHVTE. Tại mô hình này, 8/8 khu dân cư đã thành lập CLB TE nói về quyền TE, CLB gia đình và TE, tổ chức các hoạt động như sinh hoạt định kỳ, tuyên truyền Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TE, tổ chức diễn đàn, các cuộc thi tìm hiểu về Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TE. Từ nguồn kinh phí xây dựng mô hình điểm, các CLB đã được trang bị tài liệu, sách, đồ chơi để phục vụ tuyên truyền cũng như các hoạt động vui chơi, giải trí của TE trên địa bàn.
Các bé Trường mầm non 1/6 thành phố Lạng Sơn tìm hiểu các biển báo an toàn giao thông đường bộ
Qua thực tế 4 năm triển khai thực hiện, huyện Chi Lăng đã thu được nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc tổ chức triển khai xây dựng mô hình. Từ đó huyện đã mở rộng triển khai công tác xây dựng XPPHVTE ở các xã, thị trấn trong toàn huyện. Tính đến hết năm 2010, 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chi Lăng đã được công nhận đạt tiêu chuẩn XPPHVTE theo 25 tiêu chí. Đạt được những kết quả trên, ông Thắng chia sẻ: Chúng tôi đã tích cực tham mưu cho UBND huyện, đồng thời phối hợp với các phòng, ban ngành và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện đồng bộ những giải pháp tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho TE được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tốt hơn. Những nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và đặc biệt là sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện xây dựng XPPHVTE của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn đã đem đến kết quả thiết thực. Năm 2010, 100% cán bộ phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc TE được tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng XPPHVTE. Việc thực hiện theo 25 chỉ tiêu của bộ tiêu chuẩn xây dựng XPPHVTE đạt kết quả cao, 21/21 xã, thị trấn có nghị quyết, chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TE. Toàn huyện không có TE lang thang, làm việc xa gia đình, bị buôn bán, bắt cóc, tỷ lệ TE mồ côi không người nuôi dưỡng, TE bị bỏ rơi được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của Nhà nước đạt 100%. Chương trình phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS đạt 21/21 xã, thị trấn và tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn đều tổ chức các hoạt động có sự tham gia của TE, trong đó có 5 xã, thị trấn tổ chức được 4 lần/năm trở lên. Bà Nguyễn Thúy Ngần, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ, một điểm chỉ đạo của huyện Chi Lăng cho rằng: Đây thực sự là một chương trình có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm của Nhà nước và toàn xã hội đối với TE. Từ khi triển khai mô hình, thị trấn Đồng Mỏ đã đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo môi trường sống an toàn, đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập của các em. Ngoài ra, thị trấn còn nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, giáo dục TE không làm trái pháp luật, nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Thực hiện từ năm 2007 đến nay, thị trấn Đồng Mỏ đã 4 lần được tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn XPPHVTE. Đây là một vinh dự của địa phương.
Có thể nhận thấy rằng, phong trào xây dựng XPPHVTE của huyện Chi Lăng trong mấy năm qua đã thực sự tạo được sự đồng thuận cao từ các cấp ủy, chính quyền đến quần chúng nhân dân, đặc biệt là chủ thể của mô hình – đó là TE. Từ thành công đó cho thấy, Chi Lăng thực sự là điểm sáng trong phong trào xây dựng XPPHVTE của tỉnh Lạng Sơn.

Phong Linh