Thứ hai,  26/09/2022

Hà Nội cấm công chức đi lễ trong giờ làm việc

Ngày 10-2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có Công điện số 06/CĐ-UBND gửi các cơ quan trực thuộc, yêu cầu siết chặt việc thực hiện kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm cá nhân, tập thể sử dụng xe công đi lễ hội, công chức đi lễ chùa trong giờ làm việc những ngày sau Tết.Lãnh đạo thành phố yêu cầu giám đốc các sở, chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, giờ giấc làm việc, bảo đảm giao dịch hành chính, dân sự của nhân dân tại cơ quan công quyền hoạt động bình thường. Nghiêm cấm cá nhân, tập thể sử dụng xe công đi lễ và công chức đi lễ trong giờ làm việc. Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ thanh tra công vụ, kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật hành chính, đặc biệt với các bộ phận giải quyết công việc thường xuyên của người dân, doanh...

Ngày 10-2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có Công điện số 06/CĐ-UBND gửi các cơ quan trực thuộc, yêu cầu siết chặt việc thực hiện kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm cá nhân, tập thể sử dụng xe công đi lễ hội, công chức đi lễ chùa trong giờ làm việc những ngày sau Tết.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu giám đốc các sở, chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, giờ giấc làm việc, bảo đảm giao dịch hành chính, dân sự của nhân dân tại cơ quan công quyền hoạt động bình thường. Nghiêm cấm cá nhân, tập thể sử dụng xe công đi lễ và công chức đi lễ trong giờ làm việc. Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ thanh tra công vụ, kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật hành chính, đặc biệt với các bộ phận giải quyết công việc thường xuyên của người dân, doanh nghiệp.
Theo Nhandan