Thứ tư,  28/09/2022

Ngành y tế TP Hồ Chí Minh chi 36 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội

Công đoàn ngành y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2010 đã giúp 2.528 công nhân viên chức lao động trong ngành, thông qua quỹ tương trợ nội bộ, hỗ trợ vay vốn từ các ngân hàng, hỗ trợ cán bộ, công chức có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.Trợ giúp con cán bộ, công nhân viên chức vượt khó học giỏi... với số tiền hơn 16 tỷ đồng. Công đoàn ngành cũng vận động, tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho 188.455 lượt người dân với tổng kinh phí 20 tỷ đồng. Các công đoàn cơ sở trong ngành đã khám bệnh miễn phí và tặng quà người nghèo tại các địa phương, xây nhà tình thương, ủng hộ đồng bào lũ lụt... với số tiền hàng chục tỷ...

Công đoàn ngành y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2010 đã giúp 2.528 công nhân viên chức lao động trong ngành, thông qua quỹ tương trợ nội bộ, hỗ trợ vay vốn từ các ngân hàng, hỗ trợ cán bộ, công chức có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.
Trợ giúp con cán bộ, công nhân viên chức vượt khó học giỏi… với số tiền hơn 16 tỷ đồng. Công đoàn ngành cũng vận động, tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho 188.455 lượt người dân với tổng kinh phí 20 tỷ đồng. Các công đoàn cơ sở trong ngành đã khám bệnh miễn phí và tặng quà người nghèo tại các địa phương, xây nhà tình thương, ủng hộ đồng bào lũ lụt… với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Theo Nhandan