Thứ hai,  05/06/2023

Vận hành bốn hồ chứa nước góp phần chống lũ, phát điện

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quy trình vận hành liên hồ nước chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ. Theo đó, hằng năm từ ngày 15-6 đến 15-9, bốn hồ này phải được điều tiết để phục vụ chống lũ và phát điện theo nguyên tắc với thứ tự ưu tiên là bảo đảm: an toàn công trình; an toàn chống lũ cho hạ du; hiệu quả phát điện.Quy trình nêu rõ không được để mực nước các hồ chứa vượt cao trình mực nước gia cường với mọi trận lũ nhỏ hơn hoặc bằng lũ thiết kế tần suất 0,01% đối với hồ Hòa Bình và Thác Bà; lũ kiểm tra PMF đối với hồ Sơn La và lũ kiểm tra tần suất 0,02% đối với hồ Tuyên Quang. Lệnh vận hành điều tiết lũ bốn hồ trên nếu trái với các quy định trong quy trình này, dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình đê điều, thủy lợi, giao thông và dân sinh ở hạ du bị mất an toàn thì người ra lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo quy định, từ...

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quy trình vận hành liên hồ nước chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ. Theo đó, hằng năm từ ngày 15-6 đến 15-9, bốn hồ này phải được điều tiết để phục vụ chống lũ và phát điện theo nguyên tắc với thứ tự ưu tiên là bảo đảm: an toàn công trình; an toàn chống lũ cho hạ du; hiệu quả phát điện.
Quy trình nêu rõ không được để mực nước các hồ chứa vượt cao trình mực nước gia cường với mọi trận lũ nhỏ hơn hoặc bằng lũ thiết kế tần suất 0,01% đối với hồ Hòa Bình và Thác Bà; lũ kiểm tra PMF đối với hồ Sơn La và lũ kiểm tra tần suất 0,02% đối với hồ Tuyên Quang. Lệnh vận hành điều tiết lũ bốn hồ trên nếu trái với các quy định trong quy trình này, dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình đê điều, thủy lợi, giao thông và dân sinh ở hạ du bị mất an toàn thì người ra lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo quy định, từ ngày 15-5 đến 15-6 hằng năm là thời kỳ tổng kiểm tra trước mùa lũ.
Theo Nhandan