Thứ sáu,  28/01/2022

Mở văn phòng tiếp sức người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13-2, tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) phối hợp Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn, Quận Đoàn Bình Thạnh và Bình Tân tổ chức chương trình "Tiếp sức người lao động giai đoạn 2011-2015" tại hai bến xe Miền Đông và Miền Tây.Chương trình nhằm thực hiện hiệu quả đề án 'Hỗ trợ Thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015' của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngoài ra, để hỗ trợ người lao động từ các tỉnh về TP Hồ Chí Minh sớm có việc làm, YES Center lập hai văn phòng tiếp sức người lao động, nhằm tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại hai bến xe trên.Hiện nay, YES Center đã nhận được yêu cầu tuyển dụng của 100 doanh nghiệp với khoảng 10.000 chỉ tiêu, mức lương cơ bản từ 1,5 đến tám triệu...

Ngày 13-2, tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) phối hợp Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn, Quận Đoàn Bình Thạnh và Bình Tân tổ chức chương trình “Tiếp sức người lao động giai đoạn 2011-2015” tại hai bến xe Miền Đông và Miền Tây.

Chương trình nhằm thực hiện hiệu quả đề án &#39Hỗ trợ Thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015&#39 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngoài ra, để hỗ trợ người lao động từ các tỉnh về TP Hồ Chí Minh sớm có việc làm, YES Center lập hai văn phòng tiếp sức người lao động, nhằm tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại hai bến xe trên.

Hiện nay, YES Center đã nhận được yêu cầu tuyển dụng của 100 doanh nghiệp với khoảng 10.000 chỉ tiêu, mức lương cơ bản từ 1,5 đến tám triệu đồng/tháng.

Theo Nhandan