Thứ sáu,  28/01/2022

Ðể mùa xuân thật sự xuân

Hằng năm, cứ vào mùa xuân, người dân trên mọi miền đất nước lại nô nức với các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, du lịch. Đâu đâu cũng náo nhiệt, cờ hoa rực rỡ.Nhưng, gần đây, một hiện tượng không lành mạnh đang diễn ra trong các ngày xuân. Đó là tình trạng lợi dụng các hoạt động lễ hội để kinh doanh, 'móc túi' người dân. Những cảnh tượng kém văn hóa trong các lễ hội như xả rác, lấn chiếm lòng, lề đường, chiếm dụng khu vực công cộng diễn ra phổ biến. Đáng chú ý là các tệ nạn xã hội, ăn chơi, nhậu nhẹt thâu đêm. Hệ quả là sau các ngày xuân, tai nạn giao thông, tội phạm hình sự tăng lên đáng kể. Ở nhiều nơi, các hoạt động lễ hội còn kéo dài nhiều ngày, làm ảnh hưởng không nhỏ đời sống, sản xuất và sinh hoạt bình thường của người dân. Những hành vi nêu trên ít nhiều đã ngấm vào lớp trẻ, tạo thói quen trong những ngày xuân, coi là dịp để ăn chơi, hưởng thụ, đua đòi. Do vậy, cùng với các tiêu chí trong ứng...

Hằng năm, cứ vào mùa xuân, người dân trên mọi miền đất nước lại nô nức với các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, du lịch. Đâu đâu cũng náo nhiệt, cờ hoa rực rỡ.

Nhưng, gần đây, một hiện tượng không lành mạnh đang diễn ra trong các ngày xuân. Đó là tình trạng lợi dụng các hoạt động lễ hội để kinh doanh, &#39móc túi&#39 người dân. Những cảnh tượng kém văn hóa trong các lễ hội như xả rác, lấn chiếm lòng, lề đường, chiếm dụng khu vực công cộng diễn ra phổ biến. Đáng chú ý là các tệ nạn xã hội, ăn chơi, nhậu nhẹt thâu đêm. Hệ quả là sau các ngày xuân, tai nạn giao thông, tội phạm hình sự tăng lên đáng kể. Ở nhiều nơi, các hoạt động lễ hội còn kéo dài nhiều ngày, làm ảnh hưởng không nhỏ đời sống, sản xuất và sinh hoạt bình thường của người dân. Những hành vi nêu trên ít nhiều đã ngấm vào lớp trẻ, tạo thói quen trong những ngày xuân, coi là dịp để ăn chơi, hưởng thụ, đua đòi. Do vậy, cùng với các tiêu chí trong ứng xử văn hóa nơi công cộng, trong gia đình, các giá trị văn hóa truyền thống cần được tôn vinh và định hướng cho mọi người dân cùng thực hiện.

Để xây dựng nếp sống văn minh trong ngày xuân, cần kiên quyết loại bỏ những hành vi thiếu văn hóa ra khỏi các hoạt động lễ hội, đồng thời, giáo dục, tuyên truyền cho lớp trẻ biết tôn trọng những giá trị văn hóa dân tộc và ý nghĩa cao đẹp của các ngày lễ hội; đề cao và xây dựng nếp sống văn minh trong đời sống, sinh hoạt của người dân.

Theo Nhandan