Thứ năm,  09/12/2021

Phổ biến, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý người nhập cảnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19

LSO-Sáng 29/10/2020, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý người nhập cảnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Sở Y tế; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.


Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến quy trình nhập cảnh và giám sát, cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 với người nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ; phổ biến phần mềm tờ khai y tế điện tử theo hướng đã được cập nhật nâng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong tình hình hiện nay.

Từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay, cả nước đã ứng dụng nhiều phần mềm nhằm kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng cũng như quản lý người nhập cảnh vào Việt Nam qua đường hàng không, đường thuỷ, đường bộ, nhưng trên nền tảng các ứng dụng bộc lộ nhiều hạn chế. Vì vậy, sự ra đời của phần mềm quản lý người nhập cảnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19 sẽ giúp các ngành chức năng, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp theo dõi, quản lý được chu trình 1 người từ lúc nhập cảnh vào Việt Nam đến khi kết thúc quá trình thực hiện cách ly phòng dịch.

Sau hội nghị tập huấn này, Bộ Y tế sẽ tiếp thu, bổ sung các ý kiến đề xuất của các địa phương, các bộ, ngành để hoàn thiện phần mềm và trình Ban chỉ đạo quốc gia trước khi đưa vào ứng dụng triển khai trong cả nước.

 THANH HUYỀN