Chủ nhật,  16/01/2022

Triển khai dự án Trống đồng – Âm vang đất Tổ

Chiều 14-2, tại Hà Nội, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Kinh Đô phối hợp đơn vị liên quan công bố dự án 'Trống đồng - Âm vang đất Tổ'. Ban quản lý dự án sẽ thực hiện đúc 37 trống đồng, từ nguồn xã hội hóa để dâng lên các Vua Hùng, dâng tặng Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và tặng Đại sứ quán Việt Nam tại một số...

Chiều 14-2, tại Hà Nội, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Kinh Đô phối hợp đơn vị liên quan công bố dự án &#39Trống đồng – Âm vang đất Tổ&#39. Ban quản lý dự án sẽ thực hiện đúc 37 trống đồng, từ nguồn xã hội hóa để dâng lên các Vua Hùng, dâng tặng Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và tặng Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước.

Theo Nhandan