Thứ tư,  26/01/2022

Công ty TNHH Hùng Vương: Ổn định sản xuất ngay sau tết

LSO- Để tăng cường sản xuất phục vụ ngay trong dịp sau tết, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Vương đã tổ chức ăn tết sớm cho cán bộ công nhân viên để ngay sau tết sẽ chủ động sản xuất. Công nhân công ty TNHH Hùng Vương sản xuất chế hòa khí xe máy Sản xuất khung cửa chống cháy, chống trộm tại công ty TNHH Hùng VươngNgay ngày 2 tết, các bộ phận, ca sản xuất chính của công ty đã bắt tay vào sản xuất. Với sản phẩm chủ yếu là cửa sắt chống cháy, chống trộm, hàng rào sắt và chế hòa khí xe máy, công ty đã khai thác được 10 hợp đồng mới trong đầu năm 2011. Ngay sau tết, công ty đã sản xuất đạt trên 1.000 bộ chế hòa khí mỗi ngày và hàng chục bộ cửa chống trộm, chống cháy đủ cung ứng theo các đơn hàng. Vì vậy, đã duy trì việc làm ổn định cho 60 lao động với mức lương bình quân đạt trên 2,5 triệu đồng mỗi người một tháng....

LSO- Để tăng cường sản xuất phục vụ ngay trong dịp sau tết, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Vương đã tổ chức ăn tết sớm cho cán bộ công nhân viên để ngay sau tết sẽ chủ động sản xuất.
Công nhân công ty TNHH Hùng Vương sản xuất chế hòa khí xe máySản xuất khung cửa chống cháy, chống trộm tại công ty TNHH Hùng Vương


Ngay ngày 2 tết, các bộ phận, ca sản xuất chính của công ty đã bắt tay vào sản xuất. Với sản phẩm chủ yếu là cửa sắt chống cháy, chống trộm, hàng rào sắt và chế hòa khí xe máy, công ty đã khai thác được 10 hợp đồng mới trong đầu năm 2011. Ngay sau tết, công ty đã sản xuất đạt trên 1.000 bộ chế hòa khí mỗi ngày và hàng chục bộ cửa chống trộm, chống cháy đủ cung ứng theo các đơn hàng. Vì vậy, đã duy trì việc làm ổn định cho 60 lao động với mức lương bình quân đạt trên 2,5 triệu đồng mỗi người một tháng.

Nguyễn Nhật Anh