Chủ nhật,  23/01/2022

Văn Quan : Đẩy nhanh tiến độ sản xuất đông xuân

LSO- Đến nay huyện Văn Quan đã cung ứng cho bà con nông dân 25.719 kg giống các loại. Trong đó giống lúa 6.500kg, ngô 18.919 kg và đỗ tương 300kg. Trạm phân phối giống huyện và các chi nhánh vẫn tiếp tục nhập các loại giống, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về giống cho bà con nông dân.Để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, huyện Văn Quan đã phát động phong trào ra quân đầu xuân làm thủy lợi. Từ đầu năm 2011 đến nay, Văn Quan đã huy động được trên 3.256 ngày công , nạo vét 24,8 km mương máng và 31 đập thủy lợi, xây mới, nâng cấp 5 công trình và hàng trăm km kênh mương nội...

LSO- Đến nay huyện Văn Quan đã cung ứng cho bà con nông dân 25.719 kg giống các loại. Trong đó giống lúa 6.500kg, ngô 18.919 kg và đỗ tương 300kg. Trạm phân phối giống huyện và các chi nhánh vẫn tiếp tục nhập các loại giống, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về giống cho bà con nông dân.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, huyện Văn Quan đã phát động phong trào ra quân đầu xuân làm thủy lợi. Từ đầu năm 2011 đến nay, Văn Quan đã huy động được trên 3.256 ngày công , nạo vét 24,8 km mương máng và 31 đập thủy lợi, xây mới, nâng cấp 5 công trình và hàng trăm km kênh mương nội đồng.


Tuyết Mai