Thứ sáu,  28/01/2022

Thực hiện cung cấp điện tại địa phương mùa khô 2011

Ngày 15-2, Bộ Công thương ban hành Văn bản số 1275/BCT-ĐTĐL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc phê duyệt và thực hiện cung cấp điện tại địa phương trong mùa khô 2011. Năm 2010, điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia đạt 100,1 tỷ kW giờ, tăng 15,1% so năm 2009.Năm 2011, dự báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện của hệ thống điện quốc gia tiếp tục ở mức cao khoảng 16 đến 17%. Do tình hình khô cạn nghiêm trọng năm 2010 nên tại thời điểm cuối tháng 1-2011, mực nước các hồ chứa thủy điện lớn trên toàn quốc ở mức rất thấp so cùng kỳ nhiều năm. Ngoài ra, một số nhà máy nhiệt điện than mới đưa vào vận hành tại miền bắc vẫn chưa vận hành ổn định nên hệ thống điện quốc gia có nguy cơ thiếu điện vào các tháng mùa khô năm 2011. Hiện nay, tình hình cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia tiếp tục gặp thêm yếu tố bất lợi như sự cố nhà máy điện Phú Mỹ 3 (công suất 720 MW) vào...

Ngày 15-2, Bộ Công thương ban hành Văn bản số 1275/BCT-ĐTĐL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc phê duyệt và thực hiện cung cấp điện tại địa phương trong mùa khô 2011. Năm 2010, điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia đạt 100,1 tỷ kW giờ, tăng 15,1% so năm 2009.

Năm 2011, dự báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện của hệ thống điện quốc gia tiếp tục ở mức cao khoảng 16 đến 17%. Do tình hình khô cạn nghiêm trọng năm 2010 nên tại thời điểm cuối tháng 1-2011, mực nước các hồ chứa thủy điện lớn trên toàn quốc ở mức rất thấp so cùng kỳ nhiều năm. Ngoài ra, một số nhà máy nhiệt điện than mới đưa vào vận hành tại miền bắc vẫn chưa vận hành ổn định nên hệ thống điện quốc gia có nguy cơ thiếu điện vào các tháng mùa khô năm 2011. Hiện nay, tình hình cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia tiếp tục gặp thêm yếu tố bất lợi như sự cố nhà máy điện Phú Mỹ 3 (công suất 720 MW) vào ngày 23-1 đã làm giảm 50% khả năng phát điện của nhà máy trong giai đoạn khắc phục sự cố dự kiến kéo dài ba tháng; sản lượng điện không huy động từ nhà máy ước tính lên đến 700 triệu kW giờ. Sự cố này càng làm tăng nguy cơ thiếu điện trong các tháng mùa khô năm 2011.

Để thực hiện cắt giảm điện tại địa phương được thực hiện công bằng, minh bạch, giảm thiểu ảnh hưởng của việc cắt điện đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân, Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư triển khai thực hiện các công việc sau:

Chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với Tổng công ty điện lực/công ty điện lực tại địa phương lập kế hoạch cung cấp điện hằng tháng trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2011 ngay từ giữa tháng 2-2011. Nội dung kế hoạch cung cấp điện được thực hiện trên cơ sở sản lượng điện năng phân bổ cho địa phương và bao gồm kế hoạch cắt giảm điện hằng tháng trong trường hợp phải tiến hành cắt giảm điện. Kế hoạch cắt giảm điện phải được xây dựng theo nguyên tắc sau ưu tiên cung cấp điện cho các sự kiện chính trị – xã hội quan trọng diễn ra tại địa phương; thực hiện cắt giảm điện đối với mọi thành phần phụ tải điện, mọi khách hàng sử dụng điện trừ các khách hàng sử dụng điện quan trọng theo danh sách được UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phê duyệt; việc cắt điện phải được thực hiện luân phiên, không cắt điện kéo dài đối với một khu vực hoặc một phụ tải điện.

Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện hằng tháng trên địa bàn trong mùa khô năm 2011 để Tổng công ty điện lực/công ty điện lực tại địa phương triển khai thực hiện.

Chỉ đạo Sở Công thương: thực hiện công tác giám sát tình hình cung cấp điện của tổng công ty điện lực/công ty điện lực tại địa phương theo kế hoạch cung cấp điện theo tháng đã được duyệt; phối hợp với tổng công ty điện/công ty điện lực tại địa phương tổ chức và triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn theo Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26-1 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

Theo Nhandan