Thứ sáu,  28/01/2022

Hiệu quả chương trình trợ giúp pháp lý ở Quảng Ninh

Những năm gần đây, hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) ở tỉnh Quảng Ninh ngày càng được đẩy mạnh và đem lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao trình độ nhận thức về pháp luật cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở những xã vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo.Trên đường đến xã vùng cao Quảng Lợi, huyện Đầm Hà, Giám đốc Trung tâm TGPL Nguyễn Hùng Tân cho biết: 'Đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, hoạt động TGPL và tuyên truyền phổ biến Luật TGPL đã góp phần nâng cao hiểu biết về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của đối tượng TGPL. Cùng với sự hiểu biết về pháp luật của người dân được nâng cao, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật nói chung cũng có những thay đổi tích cực'.Là xã miền núi nằm trong Chương trình 135, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, song nhờ có sự đổi mới, năng động trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền cho nên...

Những năm gần đây, hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) ở tỉnh Quảng Ninh ngày càng được đẩy mạnh và đem lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao trình độ nhận thức về pháp luật cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở những xã vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo.

Trên đường đến xã vùng cao Quảng Lợi, huyện Đầm Hà, Giám đốc Trung tâm TGPL Nguyễn Hùng Tân cho biết: &#39Đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, hoạt động TGPL và tuyên truyền phổ biến Luật TGPL đã góp phần nâng cao hiểu biết về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của đối tượng TGPL. Cùng với sự hiểu biết về pháp luật của người dân được nâng cao, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật nói chung cũng có những thay đổi tích cực&#39.

Là xã miền núi nằm trong Chương trình 135, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, song nhờ có sự đổi mới, năng động trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền cho nên những năm gần đây, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trong xã từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới cũng giảm theo từng năm. Chủ tịch UBND xã Quảng Lợi Ty Văn Hải phấn khởi cho biết: &#39Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền xã thì hoạt động TGPL đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho đồng bào, đồng thời giúp cho việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống ngày càng hiệu quả hơn. Đến nay, tình hình đơn thư khiếu kiện vượt cấp đã giảm hẳn, không còn các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, nhân dân đã yên tâm, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo&#39.

Thôn Thanh Sơn, xã Quảng Lợi 100% là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Trước đây do chưa được tiếp cận với những kiến thức về pháp luật cho nên tình trạng mê tín dị đoan, hôn nhân sớm trước tuổi, bạo lực trong gia đình, tranh chấp đất đai… còn khá phổ biến. Từ khi được TGPL, tình trạng này đã không còn, người dân trong thôn đã nhận thức rõ vấn đề và lựa chọn được những việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Trò chuyện với chúng tôi chị Phùn Thị Dếnh, ở thôn Thanh Sơn cho biết: &#39Bây giờ được tuyên truyền và tham gia vào các buổi TGPL đã giúp tôi nâng cao kiến thức về pháp luật, nhất là trong việc nuôi dạy các con, thực hiện và chấp hành tốt các quy định về pháp luật. Tôi và mọi người trong thôn mong muốn thường xuyên được tham gia các buổi TGPL để được tiếp cận với nhiều kiến thức pháp luật hơn nữa&#39. Bác Lục Văn Gioòng, ở thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ cho rằng: &#39Trước đây trong thôn có những việc rất đơn giản nhưng vì không hiểu nên đã dẫn đến phức tạp, kéo dài. Nay được cán bộ tư pháp trực tiếp đến tuyên truyền, giải thích về luật pháp, nên chúng tôi đã hiểu được bản chất của vấn đề và làm theo đúng những quy định của pháp luật&#39.

Thông qua hoạt động TGPL, các trợ giúp viên, cộng tác viên của Trung tâm TGPL tỉnh Quảng Ninh đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hàng nghìn đối tượng TGPL; phát miễn phí hơn 32 nghìn tờ rơi giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật TGPL, các lĩnh vực liên quan thiết thực đến cuộc sống hằng ngày của người dân như: Đất đai, hôn nhân-gia đình, chính sách của Nhà nước đối với những hộ nghèo, gia đình chính sách… Trung tâm đã lắp đặt các bảng thông tin TGPL tại 29 xã nghèo trên địa bàn tỉnh. Trung tâm TGPL còn thành lập nhiều CLB trợ giúp pháp lý tại cơ sở. Đến nay, đã phối hợp các cơ quan, tổ chức, địa phương thành lập được 29 CLB trợ giúp pháp lý tại các xã thuộc Chương trình 135 và mười CLB được thành lập từ nguồn Dự án &#39Quy hoạch mạng lưới trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và chi nhánh&#39. Trung tâm đã cung cấp tài liệu, hỗ trợ kinh phí, nhằm giúp các CLB hoạt động thường xuyên và hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho những đối tượng được TGPL, cũng như người dân tại địa phương có điều kiện tham gia, trao đổi, học tập nâng cao hiểu biết về pháp luật. Nhờ đẩy mạnh hoạt động TGPL kết hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng đơn thư, khiếu kiện ở địa phương, giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn. Chủ nhiệm câu lạc bộ TGPL xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ Nguyễn Văn Thanh cho biết: &#39Thông qua các buổi sinh hoạt TGPL đã giúp cho nhân dân trong xã nâng cao nhận thức về pháp luật. Hiện nay tình trạng khiếu kiện vượt cấp ở xã không còn, an ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững, nhân dân rất phấn khởi mỗi khi được tham gia các buổi sinh hoạt TGPL do các CLB tổ chức&#39.

Ở xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, hiện đã thành lập câu lạc bộ TGPL do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm chủ nhiệm và đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã làm phó chủ nhiệm. Ngoài các buổi sinh hoạt TGPL theo định kỳ, câu lạc bộ còn phối hợp các đoàn thể, tổ chức trong xã tuyên truyền lồng ghép các nội dung về pháp luật thông qua các hội nghị của xã, các cuộc họp của tổ dân, khu phố và điều này đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của nhân dân về việc chấp hành luật pháp trong cuộc sống hằng ngày.

Có thể khẳng định, công tác TGPL ở Quảng Ninh đã đạt được những kết quả nhất định, hoạt động TGPL ngày càng được tuyên truyền sâu, rộng và xây dựng được niềm tin trong nhân dân, cùng với đó chất lượng TGPL giúp cho việc giải quyết các vụ việc ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người được TGPL. Hoạt động TGPL lưu động về cơ sở được đẩy mạnh, kết hợp các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2008-2010 nhằm tạo điều kiện cho những người thuộc diện TGPL sinh sống tại các vùng đặc biệt khó khăn không có điều kiện tiếp cận với Trung tâm TGPL nhà nước. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, hoạt động TGPL và tuyên truyền phổ biến Luật TGPL đã góp phần nâng cao hiểu biết về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của đối tượng TGPL. Hiện nay, hoạt động TGPL đã đến được với rất nhiều người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, từng bước giúp người dân hiểu biết về các quy định của pháp luật để xử sự theo pháp luật trong cuộc sống, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng bản làng ấm no, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.

Đầu năm nay, lần đầu UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định chỉ đạo thực hiện công tác TGPL trên địa bàn tỉnh năm 2011 với tám nội dung quan trọng nhằm tiếp tục tăng cường công tác TGPL ngày càng hiệu quả hơn theo đúng quy định của Luật TGPL, phấn đấu đáp ứng 98% yêu cầu trợ giúp của người nghèo; người có công với cách mạng; người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa; người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Trong đó TGPL lưu động được coi là hoạt động trọng tâm của công tác TGPL trong thời gian tới. Đây thật sự là tiền đề và động lực mạnh mẽ để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác TGPL đến với tất cả mọi người dân từ vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo cho đến thành phố. Nhân dân có cơ hội được tiếp cận và nâng cao hiểu biết về pháp luật, ngày càng tin yêu vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển bền vững.

Theo Nhandan