Thứ sáu,  28/01/2022

Hơn 3,46 triệu USD cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp thực hiện Dự án "Nâng cao năng lực quản lý ngành trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng", thời gian từ nay đến năm 2014, với tổng vốn đầu tư hơn 3,46 triệu USD; trong đó Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 3,31 triệu USD.Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực quản lý ngành trồng trọt trong lĩnh vực bảo hộ giống cây trồng và sản xuất cây trồng an toàn. Dự án cũng cải thiện hệ thống quản lý sản xuất sản phẩm cây trồng an toàn từ T.Ư đến địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước mắt, dự án tập trung vào triển khai hiệu quả thủ tục thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng; các phương pháp khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS) phù hợp tiêu chuẩn quốc...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực quản lý ngành trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng”, thời gian từ nay đến năm 2014, với tổng vốn đầu tư hơn 3,46 triệu USD; trong đó Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 3,31 triệu USD.

Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực quản lý ngành trồng trọt trong lĩnh vực bảo hộ giống cây trồng và sản xuất cây trồng an toàn. Dự án cũng cải thiện hệ thống quản lý sản xuất sản phẩm cây trồng an toàn từ T.Ư đến địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước mắt, dự án tập trung vào triển khai hiệu quả thủ tục thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng; các phương pháp khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS) phù hợp tiêu chuẩn quốc tế…

Theo Nhandan