Thứ sáu,  28/01/2022

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tập trung đào tạo nghề cho 23 xã nghèo

Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ về "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", các cấp Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tập trung giúp hội viên trong lĩnh vực đào tạo nghề, tư vấn miễn phí về nghề.Trong đó, ưu tiên dạy nghề cho người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác. Từ nay đến năm 2020, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu đào tạo nghề cho gần 20 nghìn lượt người, trong đó tập trung cho 23 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, lao động bị thu hồi đất để xây dựng các khu công nghiệp, khu du lịch, nơi đô thị hóa nhanh và làng...

Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, các cấp Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tập trung giúp hội viên trong lĩnh vực đào tạo nghề, tư vấn miễn phí về nghề.

Trong đó, ưu tiên dạy nghề cho người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác. Từ nay đến năm 2020, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu đào tạo nghề cho gần 20 nghìn lượt người, trong đó tập trung cho 23 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, lao động bị thu hồi đất để xây dựng các khu công nghiệp, khu du lịch, nơi đô thị hóa nhanh và làng nghề.

Theo Nhandan