Thứ bảy,  24/02/2024

Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương: Tạo khí thế thi đua trong cán bộ nhân viên

LSO- Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Lạng Sơn trong những năm gần đây đã liên tục đổi mới trong kinh doanh như: về thời gian làm việc, phong cách phục vụ... và có nhiều sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt là sau cổ phần hóa, trong toàn cán bộ nhân viên có một khí thế thi đua rất sôi động trong các phong trào văn hóa, xã hội cũng như thực hiện công tác chuyên môn. Điều đó đã góp phần tăng hiệu quả kinh doanh.Hoạt động ngân hàng vốn rất sôi động, luôn luôn đòi hỏi cao sự năng động và sáng tạo để giữ vững thị phần vốn và khách hàng, đảm bảo phát triển kinh doanh. Khi cổ phần hóa, điều đó càng trở nên quan trọng hơn trong triển khai thực hiện các mục tiêu kinh doanh. Do vậy, Công đoàn Ngân hàng luôn quan tâm các phong trào văn hóa, thể thao, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, nhân viên. Trước hết, Công đoàn luôn tổ chức triển khai...

LSO- Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Lạng Sơn trong những năm gần đây đã liên tục đổi mới trong kinh doanh như: về thời gian làm việc, phong cách phục vụ… và có nhiều sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt là sau cổ phần hóa, trong toàn cán bộ nhân viên có một khí thế thi đua rất sôi động trong các phong trào văn hóa, xã hội cũng như thực hiện công tác chuyên môn. Điều đó đã góp phần tăng hiệu quả kinh doanh.
Hoạt động ngân hàng vốn rất sôi động, luôn luôn đòi hỏi cao sự năng động và sáng tạo để giữ vững thị phần vốn và khách hàng, đảm bảo phát triển kinh doanh. Khi cổ phần hóa, điều đó càng trở nên quan trọng hơn trong triển khai thực hiện các mục tiêu kinh doanh. Do vậy, Công đoàn Ngân hàng luôn quan tâm các phong trào văn hóa, thể thao, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, nhân viên. Trước hết, Công đoàn luôn tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phổ biến các văn bản của ngành và của công đoàn cấp trên, của liên đoàn tỉnh, đồng thời tăng cường học tập, giáo dục chính trị tư tưởng, giúp người lao động giữ vững lập trường tư tưởng; vận động cán bộ nhân viên hưởng ướng các phong trào thi đua trong chuyên môn cũng như tham gia các phong trào xã hội… Trong năm qua, các hoạt động thể thao, xã hội được quán triệt thực hiện thường xuyên, trở thành nếp sống trong đơn vị. Cụ thể như sinh hoạt văn hóa, thể thao gắn với chuyên môn trong nội bộ để cùng vui, khỏe và chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống và trong công việc, tổ chức giao lưu thể thao với các ngân hàng bạn và khách hàng trên địa bàn, tham gia các môn thi tại hội thi thể thao do Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức để tăng cường tinh thần học hỏi và đoàn kết. Ngoài ra, ủng hộ nhiệt tình các quỹ từ thiện đóng góp cho người nghèo, gia đình chính sách… Cùng với các phong trào văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng… đã tạo một không khí thi đua sôi nổi mà mỗi người lao động đều hăng say với công việc, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Công đoàn còn chú trọng công tác nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong toàn cán bộ nhân viên. Hàng năm, đơn vị tạo điều kiện, động viên lao động tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ ngoại ngữ, nâng cao văn hóa ứng xử kinh doanh… Năm 2010, đơn vị đã tập huấn nghiệp vụ cho 56 lượt lao động tham gia, hiện đang có 8 cán bộ nhân viên theo học các lớp đại học tại chức. Công đoàn tổ chức thăm hỏi kịp thời các đoàn viên, thân nhân của đoàn viên khi ốm đau, hoạn nạn và trong việc hiếu, hỉ; tổ chức khám sức khỏe định kì trong toàn cán bộ nhân viên…
Qua các phong trào văn hóa, thể thao, phong trào thi đua lao động, các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ và sự quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của toàn thể cán bộ nhân viên, Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Lạng Sơn đã góp phần tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ phát huy tài năng trong văn hóa, thể thao cũng như trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó, các mục tiêu kinh doanh năm 2010 đạt cao, huy động vốn 970 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, dư nợ cho vay 930 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch, thu dịch vụ, lợi nhuận kinh doanh… đạt khá. Để phát huy những kết quả đó, Công đoàn tiếp tục động viên các đoàn viên tham gia tích cực hơn các phong trào trong công tác công đoàn, phát huy tính chủ động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra.

Lâm Như