Thứ năm,  27/01/2022

Ðề xuất xây chín cầu để tách đường bộ khỏi cầu chung đường sắt

Ngày 22-2, đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, Tổng công ty vừa trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và các bộ, ngành liên quan về việc lập dự án đầu tư xây dựng chín cầu mới, nhằm tách đường bộ khỏi cầu chung đường sắt và bổ sung trong dự án 'Lập lại trật tự hành lang an toàn trên các tuyến đường sắt theo Quyết định 1856/QĐ-TTg, giai đoạn 2' đã được Bộ GTVT giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho đường sắt Việt Nam. Theo tờ trình, đây là tiểu dự án 3 trong dự án trên, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước hoặc trái phiếu Chính phủ, triển khai từ năm 2011 đến 2015.Chín cầu được đề nghị đầu tư xây dựng mới theo đề xuất gồm: Lộc Yên (Hà Tĩnh), Long Đại (Quảng Bình), Đồng Nai lớn (cầu Ghềnh, Đồng Nai), Đồng Nai nhỏ (Đồng Nai), Thị Cầu (Bắc Ninh), Bắc Giang (Bắc Giang), Lục Nam (Bắc Giang), Chung Lu (Lào Cai), Tam Bạc (Hải...

Ngày 22-2, đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, Tổng công ty vừa trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và các bộ, ngành liên quan về việc lập dự án đầu tư xây dựng chín cầu mới, nhằm tách đường bộ khỏi cầu chung đường sắt và bổ sung trong dự án &#39Lập lại trật tự hành lang an toàn trên các tuyến đường sắt theo Quyết định 1856/QĐ-TTg, giai đoạn 2&#39 đã được Bộ GTVT giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho đường sắt Việt Nam. Theo tờ trình, đây là tiểu dự án 3 trong dự án trên, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước hoặc trái phiếu Chính phủ, triển khai từ năm 2011 đến 2015.

Chín cầu được đề nghị đầu tư xây dựng mới theo đề xuất gồm: Lộc Yên (Hà Tĩnh), Long Đại (Quảng Bình), Đồng Nai lớn (cầu Ghềnh, Đồng Nai), Đồng Nai nhỏ (Đồng Nai), Thị Cầu (Bắc Ninh), Bắc Giang (Bắc Giang), Lục Nam (Bắc Giang), Chung Lu (Lào Cai), Tam Bạc (Hải Phòng).

Theo Nhandan