Thứ sáu,  28/01/2022

Kết quả thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện năm 2010

Hưởng ứng chương trình công tác an sinh xã hội của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, năm 2010, Tổng Công ty Dầu Việt Nam đã thực hiện được một số kết quả như sau:Hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 8.000.000.000 đồng gồm:Hỗ trợ xây dựng và bàn giao 117 căn nhà cho tỉnh Vĩnh Phúc; Hỗ trợ xây dựng và bàn giao 166 căn nhà cho tỉnh Yên Bái ; Hỗ trợ xây dựng và bàn giao 223 căn nhà cho tỉnh Phú Yên; Hỗ trợ xây dựng và bàn giao 133 căn nhà cho tỉnh Bến Tre (mỗi tỉnh 2 tỷ đồng); Tổng cộng: 639 căn. Hỗ trợ xây dựng các công trình an sinh xã hội tại các địa phương với 7.570.000.000 đồng gồm: Hỗ trợ xây dựng và cải tạo hệ thống nước sạch tại năm trường học ở huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh: 2.070.000.000 đồng; Hỗ trợ xây dựng Trường mầm non tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, Nam Định: 3.000.000.000 đồng; Hỗ trợ xây dựng hai điểm trường học cho đồng bào thiểu số tại tỉnh Lai Châu: 2.500.000.000 đồng.Ngoài các công trình an sinh...

Hưởng ứng chương trình công tác an sinh xã hội của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, năm 2010, Tổng Công ty Dầu Việt Nam đã thực hiện được một số kết quả như sau:

Hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 8.000.000.000 đồng gồm:

Hỗ trợ xây dựng và bàn giao 117 căn nhà cho tỉnh Vĩnh Phúc; Hỗ trợ xây dựng và bàn giao 166 căn nhà cho tỉnh Yên Bái ; Hỗ trợ xây dựng và bàn giao 223 căn nhà cho tỉnh Phú Yên; Hỗ trợ xây dựng và bàn giao 133 căn nhà cho tỉnh Bến Tre (mỗi tỉnh 2 tỷ đồng); Tổng cộng: 639 căn.

Hỗ trợ xây dựng các công trình an sinh xã hội tại các địa phương với 7.570.000.000 đồng gồm: Hỗ trợ xây dựng và cải tạo hệ thống nước sạch tại năm trường học ở huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh: 2.070.000.000 đồng; Hỗ trợ xây dựng Trường mầm non tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, Nam Định: 3.000.000.000 đồng; Hỗ trợ xây dựng hai điểm trường học cho đồng bào thiểu số tại tỉnh Lai Châu: 2.500.000.000 đồng.

Ngoài các công trình an sinh xã hội, Tổng Công ty còn hỗ trợ thực hiện các công trình, hạng mục khác do các đơn vị trực thuộc đề xuất để hỗ trợ các địa phương nơi có đơn vị của PV OIL đang sản xuất, kinh doanh. Trong năm 2010, Tổng Công ty đã tài trợ cho ba công trình với tổng kinh phí hai tỷ đồng, tại các địa phương như sau: Hỗ trợ xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng và lớp học tình thương tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, 1.000.000.000 đồng; Hỗ trợ xây dựng Bệnh viện Ung thư tại Đà Nẵng, 700.000.000 đồng; Xây dựng nhà học tập, dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Hy Vọng Tiên Cầu, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, 300.000.000 đồng.

Cứu trợ đồng bào lũ lụt miền trung:

Nhằm kịp thời hỗ trợ đồng bào miền trung bị lũ lụt, Tổng công ty đã tổ chức ba đợt cứu trợ với tổng giá trị là 1 tỷ đồng và hơn 3.000 bộ quần áo, cụ thể như sau: Hỗ trợ 800 hộ dân tại Quảng Bình với tổng giá trị 210 triệu đồng (gồm có 16 tấn gạo + 800 lít dầu ăn). Hỗ trợ 800 hộ dân tại Hà Tĩnh với tổng giá trị 210 triệu đồng (16 tấn gạo + 800 lít dầu ăn). Hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh: 24.000 lít nước uống đóng chai trị giá 130 triệu đồng và 400 bộ quần áo; hỗ trợ tỉnh Quảng Bình: 2.800 bộ quần áo, ủng hộ 450 triệu đồng đến các UBMTTQ tại các tỉnh: Nghệ An 150 triệu đồng; Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị: mỗi tỉnh 100 triệu đồng.

Theo Nhandan