Thứ bảy,  01/10/2022

Hơn 52 triệu người dân ở nông thôn được sử dụng nước sạch

Ngày 25-2, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (MTQG NS&VSMTNT) giai đoạn 2006-2010 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015.Đến nay, cả nước đã có hơn 52 triệu người dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; gần 32 nghìn trường học phổ thông, nhà trẻ, mẫu giáo; 7.976 trạm y tế xã; hơn 1.500 chợ nông thôn; 7.004 trụ sở UBND xã có nước sạch, công trình vệ sinh và gần một triệu chuồng trại chăn nuôi có công trình bi-ô-ga và 3.310 xã và thị trấn có tổ thu gom rác thải...Tuy nhiên, Chương trình MTQG NS&VSMTNT giai đoạn 2006-2010 vẫn còn những khó khăn khi nhiều vùng nông thôn vấn đề ô nhiễm môi trường đang gia tăng, việc thu gom rác thải, nước thải sinh hoạt còn chưa được quan tâm đúng mức; tỷ lệ có nước hợp vệ sinh tương đối cao những chưa thật sự bền vững; tỷ lệ nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế còn thấp. Trong giai đoạn 2011-2015...

Ngày 25-2, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (MTQG NS&VSMTNT) giai đoạn 2006-2010 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015.

Đến nay, cả nước đã có hơn 52 triệu người dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; gần 32 nghìn trường học phổ thông, nhà trẻ, mẫu giáo; 7.976 trạm y tế xã; hơn 1.500 chợ nông thôn; 7.004 trụ sở UBND xã có nước sạch, công trình vệ sinh và gần một triệu chuồng trại chăn nuôi có công trình bi-ô-ga và 3.310 xã và thị trấn có tổ thu gom rác thải…

Tuy nhiên, Chương trình MTQG NS&VSMTNT giai đoạn 2006-2010 vẫn còn những khó khăn khi nhiều vùng nông thôn vấn đề ô nhiễm môi trường đang gia tăng, việc thu gom rác thải, nước thải sinh hoạt còn chưa được quan tâm đúng mức; tỷ lệ có nước hợp vệ sinh tương đối cao những chưa thật sự bền vững; tỷ lệ nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế còn thấp. Trong giai đoạn 2011-2015 Bộ NN&PTNT đưa ra mục tiêu có 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 75% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; tất cả các trường học mầm non, phổ thông, trạm y tế xã, chợ, trụ sở xã ở nông thôn đủ nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh và được quản lý, sử dụng tốt… Theo đó, sẽ ưu tiên đầu tư vào 62 huyện nghèo; tập trung nhiều hơn vào mục tiêu vệ sinh; bảo đảm tính bền vững về môi trường; xây dựng thị trường bền vững cho lĩnh vực cấp nước và vệ sinh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành của công trình sau đầu tư…

Theo Nhandan