Thứ năm,  23/09/2021

Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động

(LSO) – Những năm qua, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH). Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, lành mạnh động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ) hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo 100% LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt 5 nội dung, 7 phong trào cụ thể đến toàn thể cán bộ, ĐVNLĐ. Trong đó, chú trọng một số phong trào cụ thể như: xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; học tập, lao động sáng tạo… Hằng năm, các cấp công đoàn đã tăng cường tuyên truyền, vận động ĐVNLĐ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Công nhân Công ty TNHH Bảo Long thực hiện quy trình tạo khuôn sản phẩm gang

Ông Hà Văn Huân, Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lộc cho biết: Thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, LĐLĐ huyện đã tích cực tuyên truyền, quán triệt nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn phong trào đến 138/138 CĐCS. Đồng thời, hướng dẫn cán bộ CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động triển khai thực hiện, cuối năm làm hồ sơ, thủ tục gửi về Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện bình xét. Nhờ đó, phong trào ngày càng hiệu quả với tỷ lệ gia đình CNVCLĐ đạt chuẩn văn hóa năm 2019 đạt 80,2% và 89% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Cùng với LĐLĐ huyện Cao Lộc, phong trào TDĐKXDĐSVH được LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành và 100% CĐCS nghiêm túc thực hiện. Ông Lý Đức Thanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), tháng 8/2017, LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH trong tổ chức công đoàn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời ký kết chương trình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch, có nội dung đăng ký thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể, đặc trưng riêng ngành. Tiêu biểu như: Công đoàn ngành giáo dục với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Công đoàn Viên chức tỉnh thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan, công sở, môi trường làm việc không khói thuốc”; các doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”…

Để thực hiện tiêu chí đạt chuẩn văn hóa, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã gắn việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH với tuyên truyền, vận động CNVCLĐ nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế, quy định của đơn vị nơi làm việc. Những tiêu chí cụ thể như: 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên; 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mắc tệ nạn xã hội…. Mặt khác, các CĐCS đã nghiêm túc thực hiện đăng ký, chấm điểm, đánh giá cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định.

 Ông Nguyễn Duy Phong, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thiên Phú (thành phố Lạng Sơn) cho biết: Những năm qua, CĐCS công ty đã triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với “Xây dựng doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp, an toàn”. ĐVNLĐ luôn thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng nếp sống văn hóa nơi làm việc như: không hút thuốc lá nơi làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc, trang phục gọn gàng, lịch sự theo quy định. Nhờ đó, đơn vị nhiều năm liên tục đạt chuẩn văn hóa với tỷ lệ gia đình ĐVNLĐ đạt chuẩn văn hóa đạt 100%.

Thực tế trên cho thấy: phong trào TDĐKXDĐSVH đã trở thành phong trào sôi nổi, lan toả sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, qua bình xét, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong toàn tỉnh liên tục tăng, năm 2019 đạt trên 96,8%, tăng 26,8% so với năm 2001.

 Với những kết quả đó, LĐLĐ tỉnh vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai tổ chức thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 – 2020.

NGỌC HIẾU