Thứ ba,  18/01/2022

Giáo dục đại học khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp gồm 14 chương trình khung

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định Chương trình khung giáo dục khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp trình độ đại học.Theo thông tư, chương trình giáo dục đại học khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp gồm 14 chương trình khung của các ngành: Bảo vệ thực vật, Bệnh học thủy sản, Chăn nuôi, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Công nghệ sau thu hoạch, Khoa học cây trồng, Khoa học đất, Khuyến nông, Lâm sinh, Nuôi trồng thủy sản, Phát triển nông thôn, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Thú y. Các cơ sở giáo dục đại học bảo đảm đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng về Nông - Lâm - Ngư nghiệp; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch...

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định Chương trình khung giáo dục khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp trình độ đại học.

Theo thông tư, chương trình giáo dục đại học khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp gồm 14 chương trình khung của các ngành: Bảo vệ thực vật, Bệnh học thủy sản, Chăn nuôi, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Công nghệ sau thu hoạch, Khoa học cây trồng, Khoa học đất, Khuyến nông, Lâm sinh, Nuôi trồng thủy sản, Phát triển nông thôn, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Thú y. Các cơ sở giáo dục đại học bảo đảm đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng về Nông – Lâm – Ngư nghiệp; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ… Mặt khác, cơ sở giáo dục đại học phải xây dựng chương trình giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn, duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trong đào tạo khối Nông – Lâm – Ngư nghiệp.

Theo Nhandan