Thứ sáu,  07/10/2022

Giao thông, vận tải đường bộ Lạng Sơn: Diện mạo mới sau Nghị quyết 14

Ngày 19/4/2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 14/ NQ/TU về đẩy mạnh phát triển giao thông, vận tải đường bộ đến năm 2010. Sau 4 năm thực hiện, Nghị quyết 14 đã góp phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo của hệ thống giao thông, vận tải đường bộ tại Lạng Sơn. Một trong những kết quả quan trọng nhất mà Nghị quyết 14 đã làm được sau 4 năm thực hiện chính là bằng nhiều giải pháp đã huy động được tối đa mọi nguồn lực của xã hội, của các thành phần kinh tế, đồng thời khai thác tốt các nguồn hỗ trợ của Chính phủ và bộ, ngành Trung ương đầu tư vào hạ tầng giao thông, vận tải trên địa bàn. Chính từ yếu tố này, sự nghiệp giao thông vận tải của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, nhận được sự đồng thuận và tạo được những chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về chủ trương đẩy mạnh phát triển giao thông, vận tải của tỉnh, góp phần không nhỏ xây dựng tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế...

Ngày 19/4/2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 14/ NQ/TU về đẩy mạnh phát triển giao thông, vận tải đường bộ đến năm 2010. Sau 4 năm thực hiện, Nghị quyết 14 đã góp phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo của hệ thống giao thông, vận tải đường bộ tại Lạng Sơn.
Một trong những kết quả quan trọng nhất mà Nghị quyết 14 đã làm được sau 4 năm thực hiện chính là bằng nhiều giải pháp đã huy động được tối đa mọi nguồn lực của xã hội, của các thành phần kinh tế, đồng thời khai thác tốt các nguồn hỗ trợ của Chính phủ và bộ, ngành Trung ương đầu tư vào hạ tầng giao thông, vận tải trên địa bàn. Chính từ yếu tố này, sự nghiệp giao thông vận tải của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, nhận được sự đồng thuận và tạo được những chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về chủ trương đẩy mạnh phát triển giao thông, vận tải của tỉnh, góp phần không nhỏ xây dựng tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vững chắc; tham gia tích cực vào công cuộc đẩy mạnh CNH – HĐH của địa phương; góp phần củng cố quốc phòng, an ninh và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Giai đoạn từ năm 2007 – 2010, tổng vốn huy động để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh đạt trên 2000 tỉ đồng, trong đó: vốn Trung ương đầu tư trên địa bàn là gần 600 tỉ đồng; vốn ODA là gần 500 tỉ đồng; vốn ngân sách tỉnh gần 1000 tỉ đồng. Vốn đầu tư hằng năm cho phát triển giao thông vận tải đạt trên 10% tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn. Đến nay, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên toàn tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, có 204/206 xã có đường ô tô đến trung tâm đi được 4 mùa; tỉ lệ đường tỉnh được nhựa hóa 667/ 948,3km; hệ thống đường quốc lộ được quan tâm đầu tư mạnh, các tuyến quốc lộ 1B, 4A, 4B đã hoàn thành cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền nuisl các tuyến quốc lộ 279, 31 và 3B đang triển khai nâng cấp mở rộng, đồng thời tiếp tục nâng cấp một số đoạn trên quốc lộ 4A, 4B để nâng cao chất lượng khai thác và đáp ứng nhu cầu vận tải thực tế, dự án đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn đã được bộ giao thông vận tải lập báo cáo dự án đầu kỳ; hệ thống đường tuần tra, đường ra biên giới đang được tiếp tục nâng cấp, mở rộng; các cầu vượt sông lớn như cầu Thác Mạ, cầu Bình Nghi, cầu Yên Bình, cầu Na Sầm, cầu Hùng Việt, cầu Hòa Lạc đang nằm trong các giai đoạn của quá trình đầu tư; hệ thống đường liên thôn, liên xã được đẩy mạnh xây dựng, kiên cố hóa, từ năm 2007 đến hết năm 2010 đã hỗ trợ được 56.000 tấn xi măng, huy động được hơn 2,5 triệu ngày công, trên 7,5 tỉ đồng trong nhân dân và các huy động đóng góp khác theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Đến nay, số chiều dài mặt đường bê tông xi măng trên toàn tỉnh đạt 1.132,2 km, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội…
Từ năm 2007 đến nay, các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, giảm thiệt hại về người do tai nạn giao thông gây ra cũng được tăng cường đẩy mạnh. Trong 4 năm từ 2007 đến 2010 đã có 3 năm ( 2007, 2008 và 2010) toàn tỉnh giảm được tiêu chí số người chết vì tai nạn giao thông so với năm trước; hệ thống vận tải và dịch vụ có bước phát triển khá, đến nay Lạng Sơn đã khai thác và mở rộng phát triển vận tải hành khách bằng xe buýt được 3 tuyến, 17 đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải theo hợp đồng 2 đơn vị, 8 hãng taxi với trên 500 xe, hiện toàn tỉnh có 10 bến xe ô tô khách ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân. Sản lượng vận tại tải chung trên địa bàn những năm gần đây luôn tăng cao cả về sản lượng và số hành khách vận chuyển với mức tăng trung bình hằng năm trên 20%, trong đó các hoạt động mang tính liên vận quốc tế đang có xu hướng phát triển mạnh, công tác mở rộng hợp tác quốc tế trên lĩnh vực vận tải đã được được những kết quả bước đầu…
Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 14, nhận thức về vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã có chuyển biến tích cực; đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia đầu tư, phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành đã thực sự xác định rõ việc đẩy mạnh phát triển giao thông vận tải đường bộ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
Sau 4 năm thực hiện, Nghị quyết 14 đã chứng minh tính đúng đắn của một chủ trương lớn, thực sự đi vào cuộc sống, có những tác động sâu sắc và làm thay đổi diện mạo của hệ thống giao thông, vận tải Lạng Sơn. Hiện tỉnh đang có chủ trương xây dựng và ban hành một Nghị quyết mới về việc “tiếp tục đẩy mạnh phát triển giao thông, vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015” trên cơ sở định hướng Quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh đến năm 2020. Hy vọng một nghị quyết chuyên đề mới sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình phát triển của hệ thống giao thông, vận tải đường bộ Lạng Sơn trong những năm tới và các năm tiếp theo.

Trúc Lam