Thứ tư,  07/06/2023

Nhà thuốc không đạt GPP chỉ hoạt động đến hết năm 2011

Bộ Y tế vừa có quy định, kể từ tháng 2-2011, các nhà thuốc không đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc (GPP) vẫn được hoạt động đến hết ngày 31-12-2011 nhưng chỉ được bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc không kê đơn.Còn các nhà thuốc đạt GPP được bán lẻ thuốc thành phẩm và pha chế thuốc theo đơn. Riêng nhà thuốc thuộc bệnh viện, nhà thuốc trong cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc có bán lẻ thuốc gây nghiện bắt buộc phải đạt GPP. Theo quy định, để đạt chuẩn GPP, chủ nhà thuốc phải có chứng chỉ hành nghề dược và có mặt tại cửa hàng trong thời gian hoạt động; nhà thuốc phải có diện tích từ 10 m2 trở lên; được đặt ở địa điểm cố định; có đủ thiết bị để bảo quản thuốc... Theo thống kê của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), Hà Nội có 2.000 nhà thuốc và TP Hồ Chí Minh có gần 4.000 nhà...

Bộ Y tế vừa có quy định, kể từ tháng 2-2011, các nhà thuốc không đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc (GPP) vẫn được hoạt động đến hết ngày 31-12-2011 nhưng chỉ được bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc không kê đơn.
Còn các nhà thuốc đạt GPP được bán lẻ thuốc thành phẩm và pha chế thuốc theo đơn. Riêng nhà thuốc thuộc bệnh viện, nhà thuốc trong cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc có bán lẻ thuốc gây nghiện bắt buộc phải đạt GPP. Theo quy định, để đạt chuẩn GPP, chủ nhà thuốc phải có chứng chỉ hành nghề dược và có mặt tại cửa hàng trong thời gian hoạt động; nhà thuốc phải có diện tích từ 10 m2 trở lên; được đặt ở địa điểm cố định; có đủ thiết bị để bảo quản thuốc… Theo thống kê của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), Hà Nội có 2.000 nhà thuốc và TP Hồ Chí Minh có gần 4.000 nhà thuốc.
Theo Nhandan